Miljöskadeförsäkring

Vem ska teckna en miljöskadeförsäkring?

Om ett företags eller ett samfunds verksamhet är förenad med risk för en miljöskada eller dess verksamhet allmänt orsakar skada för miljön, ska det teckna en lagstadgad miljöskadeförsäkring. I regel är miljöskadeförsäkringen obligatorisk, om företagets verksamhet förutsätter tillstånd av miljömyndigheten.

NTM-centralerna övervakar att skyldigheten att teckna en försäkring följs.

Vad ersätter miljöskadeförsäkringen?

Från miljöskadeförsäkringen ersätts

  • person- och sakskador
  • ekonomiska skador som inte är ringa
  • kostnader för avvärjande av skada
  • återställande av miljön i sitt tidigare skick

Vem betalar ersättning för miljöskada?

Den som har orsakat miljöskadan är ersättningsansvarig för den orsakade skadan. Ett företag kan teckna en frivillig miljöskadeförsäkring hos ett försäkringsbolag för miljöskador. I så fall betalas ersättningarna ut av försäkringsbolaget.

Om den som har orsakat miljöskadan är okänd eller ersättningen inte kan drivas in hos den som är skyldig, betalar Miljöförsäkringscentralen ersättningen på grundval av den lagstadgade miljöskadeförsäkringen.

Mer information om miljöskadeförsäkringen

Miljöförsäkringscentralen är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som utfärdar miljöförsäkringar i Finland.