Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finlands system för social trygghet

Hur bestäms rätten till social trygghet? Vad hör till det sociala skyddsnätet? Hur finansieras den sociala tryggheten och vad kostar den? Bekanta dig med grundläggande uppgifter om den sociala tryggheten i Finland med det här materialet. Materialet är en del av kunskapsunderlaget för reformen av den sociala tryggheten.

Alla alternativa texter

Social trygghet i Finland

Rätten till vissa sociala trygghetsförmåner och offentliga tjänster baserar sig på boende i Finland, medan andra grundar sig på arbete. FPA:s förmåner samt kommunernas social- och hälsovårdstjänster baserar sig på boende. Arbetspensioner samt försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar är i sin tur social trygghet som baserar sig på arbete. Utkomstskyddet för arbetslösa baserar sig på både boende och arbete.

 

Social skyddsnät i Finland

De sociala trygghetsförmånerna och de offentliga tjänsterna är kopplade till varandra. I många förmåner ingår både grundskydds- och förvärvsskyddsandelar. Det finns många olika aktörer som verkställer socialvården, och inom vissa delar av det sociala skyddsnätet arbetar många aktörer med samma helhet. Beroende på sin situation uträttar sökanden ärenden hos olika aktörer som verkställer socialvården. . 

 

Finansieringen av systemet för social trygghet

Social- och hälsovårdstjänsterna finansieras i huvudsak med kommunernas skatter, statsandelar och klientavgifter. De inkomstrelaterade förmånerna finansieras i huvudsak med försäkringspremier som betalas av arbetstagare och arbetsgivare. Grundtrygghetsförmånerna finansieras i huvudsak med skatter.

 

Utgifterna för den sociala tryggheten 2018, 70,2 miljarder euro

Den sociala trygghetens totala utgifter uppgick till cirka 70,2 miljarder euro år 2018. Åldersrelaterade utgifter är den största kategorin, medan den näst största är utgifter relaterade till sjukdom och hälsa.

Utgifterna för den sociala tryggheten enligt huvudgrupp åren 1980–2018, miljarder euro

Utgifterna för social trygghet har ökat från drygt fem miljarder euro år 1980 till något över 70,2 miljarder euro år 2018. Åldersrelaterade utgifter är den största kategorin och den har också ökat mest.

 

Utgifterna för den sociala tryggheten enligt huvudgrupp åren 1980–2018, miljarder euro

Den sociala tryggheten finansieras i huvudsak av staten, kommunerna, arbetsgivarna och arbetstagarna.

 

Tillbaka till toppen