Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Antalet coronavirusfall har ökat betydligt

SHM
Pressmeddelande 15.10.2020 10.50