Hoppa till innehåll
Media

Ministrar med ansvar för social- och hälsovård: Nyland förväntas nu vidta snabba och tillräckliga åtgärder mot coronapandemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2020 17.57 | Publicerad på svenska 23.11.2020 kl. 18.36
Pressmeddelande 289/2020

Regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovård diskuterade den 23 november coronavirusläget i hela Finland och i synnerhet lägesbilden för Nyland. Ministrarna var eniga om att coronavirusläget är oroväckande och om att det behövs nya åtgärder. Ministerarbetsgruppen gav social- och hälsovårdsministeriet starkt stöd för att styra de regionala myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra spridning av epidemin.

Gruppen hörde Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gällande de åtgärder som behövs i Nyland. Ministrarnas gemensamma budskap var att man förväntar sig snabba och tillräckliga åtgärder av Nyland i denna situation.

Ministrarna diskuterade också begränsningsåtgärder för förplägnadsrörelser i och med att Nyland övergått till coronavirusepidemins samhällsspridningsfas. Bestämmelser om begränsningarna för förplägnadsrörelserna utfärdas genom förordning vid ett extra statsrådssammanträde den 24 november. Förordningen avses träda i kraft den 26 november 2020 kl. 00.

Restauranger i Nyland, vars huvudsakliga verksamhetsområde är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna, på samma sätt som tidigare. Restauranger kan använda 75 procent av kundplatserna. Syftet med förordningen är också att ingripa i den så kallade nattkaféverksamheten genom att begränsa öppettiderna. Förplägnadsrörelserna kan i fortsättningen öppna sina dörrar på nytt tidigast kl. 05 och hålla öppet fram till klockan 23. 

Begränsningarna av öppettiderna gäller inte förplägnadsrörelser som är verksamma i anslutning till servicestationer.

Ytterligare information:

Timo Lehtinen, specialmedarbetare, [email protected]
Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen