Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Coronaepidemin förvärras – textmeddelande som stöd för regionala anvisningar 

Social- och hälsovårdsministeriet
2.12.2020 13.30
Pressmeddelande 299/2020

Coronavirussituationen har försämrats i nästan hela Finland under de senaste veckorna. Eftersom situationen varierar mellan olika regioner kan också rekommendationerna och begränsningarna variera. 

Målet med rekommendationerna och begränsningarna är att förhindra spridningen av coronaviruset, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Social- och hälsovårdsministeriet har avtalat med de finländska teleoperatörerna och Nödcentralsverket om att ett textmeddelande om coronaviruset ska skickas till sådana operatörers anslutningar som är verksamma i Finland.

I meddelandet ges en uppmaning om att följa rekommendationerna och begränsningarna för att stoppa spridningen av sjukdomen. Innehållet i meddelandet är följande: "SHM informerar: Coronavirusläget i Finland försämras. Skydda dig själv och andra. Se regionala rekommendationer och begränsningar: thl.fi/regioner"

De regionala begränsningarna och rekommendationerna finns på sjukvårdsdistriktens webbsidor, vars adresser Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt på en sida:

Textmeddelandet är en av de åtgärder genom vilka man förmedlar information om att coronavirusepidemin har förvärrats. Meddelandet skickas på finska, svenska, engelska och nordsamiska. 

Meddelandena ska börja skickas onsdagen den 2 december. Teleoperatörerna får uppdraget strax före klockan 12 och tjänsten börjar fungera kort därefter. Meddelandena levereras stegvis, vilket innebär att människor kan få meddelandet vid olika tidpunkter.

Ytterligare information

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 202, [email protected]

Tillbaka till toppen