Hoppa till innehåll
Media

Flexibilitet i fråga om begränsningar för förplägnadsrörelser beroende på epidemiläget i området och restaurangens huvudsakliga verksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 15.19
Pressmeddelande 254/2020

Statsrådet har den 29 oktober fattat beslut om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet från och med den 1 november 2020. Förordningen utfärdades med stöd av de nya temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och den gäller till 15 december 2020.*

De nuvarande kraven i fråga om anvisningar och hygien för förplägnadsrörelser samt de allmänna kraven på avstånd mellan kundplatserna förblir oförändrade. Likaså har förplägnadsrörelserna på samma sätt som för närvarande planeringsskyldighet gällande verksamheten också i fortsättningen.

Genom förordningen har det dessutom föreskrivits begränsningar i fråga om antalet kundplatser för förplägnadsrörelser samt öppettiderna och serveringstiderna.

I de landskap i Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Österbotten som befinner sig i accelerations- och samhällsspridningsfasen och vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att erbjuda alkoholdrycker, begränsas kundplatserna på samma sätt som för närvarande till hälften av det normala. Sådana förplägnadsrörelser är vanligen pubar, barer och nattklubbar.

I de övriga förplägnadsrörelserna i de ovannämnda landskapen har antalet kundplatser begränsats till tre fjärdedelar av det normala antalet. Sådana rörelser är vanligen restauranger, kaféer, snabbmatställen och pizzerior. På andra håll i Finland begränsas antalet kundplatser fortsättningsvis inte. 

Begränsningar i serveringen och öppettiderna beroende på epidemiläget

I de landskap i Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Österbotten som befinner sig i accelerations- och samhällsspridningsfasen ska serveringen av alkoholdrycker upphöra senast klockan 22 på samma sätt som för närvarande. Alla förplägnadsrörelser i landskapet Österbotten ska stängas senast klockan 23. Också i de övriga ovannämnda landskapen ska förplägnadsrörelser som huvudsakligen serverar alkoholdrycker stängas senast klockan 23, men andra förplägnadsrörelser ska stängas först klockan 24. 

På annat håll i Finland upphör serveringen på samma sätt som för närvarande senast klockan 24. Förplägnadsrörelser som huvudsakligen serverar alkoholdrycker ska stänga senast klockan 1 utanför landskapen Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Österbotten, men andra förplägnadsrörelser får hålla öppet dygnet runt. 

Begränsningarna av förplägnadsrörelsers öppettider luckras också i övrigt upp i förordningen så att de förplägnadsrörelser som begränsningarna gäller får öppnas efter att ha varit stängda i en timme. Om serveringen i förplägnadsrörelsen t.ex. har avslutats klockan 24 och rörelsen ska stängas klockan 1, får rörelsen enligt förordningen öppnas på nytt t.ex. som nattkafé klockan 2.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte de fartyg eller luftfartyg som går mellan Finland och utlandet eller utanför Finlands gränser, och inte heller de förplägnadsrörelser som finns i anslutning till bränsledistributionsstationer.

Om coronavirussmitta inte förekommer i landskapet i fortsättningen, slopas de ovannämnda begränsningarna helt genom en ändring av förordningen.

Statsrådet följer epidemiläget och ser till att det inom varje område och i de förplägnadsrörelser som omfattas av begränsningarna används endast sådana begränsningar som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids.

* Pressmeddelandet har korrigerats kl. 17.00: förordningen är i kraft till den 15 december 2020. 

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] 

Tillbaka till toppen