Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuner och samkommuner kan under coronaepidemin söka statsunderstöd för kostnader för hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna

Social- och hälsovårdsministeriet
11.11.2020 12.03
Pressmeddelande 271/2020

Kommuner och samkommuner kan på vissa villkor få understöd för att ersätt kostnader för de åtgärder som de vidtagit vid gränsövergångsställen för att öka hälsosäkerheten under coronavirusepidemin. Statsunderstödet beviljas av social- och hälsovårdsministeriet och kan sökas under tiden 11.11 – 9.12.2020.

Kostnader som orsakats av åtgärder som vidtagits vid gränsövergångsställen för att öka hälsosäkerheten ersätts för kommuner och samkommuner förutsatt att åtgärderna vidtagits på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet enligt ministeriets anvisningar och har anknutit till verksamheten vid gränsövergångsställena. 

Hälsosäkerhetsåtgärderna och ersättningen av kostnaderna baserar sig på regeringens riktlinjer 

Från och med juli har kommunerna och samkommunerna satt upp planer bland annat för att öka hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena. Man strävar efter att minska risken för att coronaviruset ska sprida sig till Finland via gränsövergångsställena till exempel genom anvisningar och allmän rådgivning till resenärerna samt hälsorådgivning och coronatestning i kommunerna. 

Åtgärderna baserar sig på de riktlinjer som regeringen satt upp den 13 juli beträffande samordningen av de gränssäkerhetsåtgärder inom olika förvaltningsområden som syftar till att bekämpa coronaepidemin. Riktlinjerna utarbetades av en arbetsgrupp som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet och som bestod av representanter från olika ministerier. Kommunernas och samkommunernas planer utgår från de uppdrag som getts av arbetsgruppen. 

Regeringens finanspolitiska ministerutskott fastställde den 26 augusti att kommunernas kostnader för hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena ska ersättas till fulla belopp i enlighet med de faktiska kostnader som godkänts av statsbidragsmyndigheten. Statsunderstödet bör användas med beaktande av de villkor som angetts i understödsbeslutet och de övriga anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet gett om den verksamhet som understöds. 

De understöd som kommunerna och samkommunerna får kan användas för kostnader som uppstått under tiden 14.7.2020 - 1.7.2021. 

Ytterligare information:

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, [email protected], tfn 0295 163 202
(frågor om den understödda verksamheten) 
Krista Lyyra, specialsakkunnig, [email protected], tfn  0295 163 587
(frågor om den understödda verksamheten)
Kati Hokkanen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 163 727
(frågor om beviljandet och användningen av statsunderstödet)

Tillbaka till toppen