Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriets påminnelse till regionerna: endast med hjälp av snabba, proaktiva åtgärder kan vi förhindra spridningen av coronavirusepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 16.12
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar de regionala myndigheterna att vidta alla rekommenderade åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Samtidigt påminner ministeriet om att särskild uppmärksamhet ska fästas vid att boendeservicen för äldre personer tillhandahålls på ett tryggt sätt.

Det finns fortsättningsvis en påtaglig risk för en okontrollerbar smittspridning och en överbelastning av servicesystemet. Enbart med hjälp av snabba, proaktiva, målmedvetna och omfattande åtgärder kan spridningen av sjukdomen och den risk den utgör mot människors hälsa och grundläggande rättigheter förhindras. Detta är myndigheternas lagstadgade skyldighet.

Under jul och nyår bör man överväga att ställa in evenemang

De regionala myndigheterna bör omedelbart se över besluten om begränsningar som gäller tillställningar samt rekommendationerna om ordnandet av evenemang i de landskap som befinner sig i eller närmar sig accelerations- och samhällsspridningsfasen. 

Man bör överväga att ställa in evenemang och tillställningar och begränsa användningen av lokaler under jul- och nyårshelgen. Medborgarna ska informeras aktivt, tydligt och på ett lättillgängligt sätt om begränsningarna och rekommendationerna. Det väsentliga är hur var och en i befolkningen agerar – alla nära kontakter bör begränsas till personer inom samma hushåll eller närstående som man har motsvarande bestående kontakt med.

Tjänster för äldre personer och personer som hör till riskgrupper ska tillhandahållas på ett tryggt sätt

Nu när spridningen är snabb i många delar av Finland är risken stor att sjukdomen sprids inom den service som riktar sig till riskgrupperna. Inom boendeservicen och institutionsvården för äldre och andra riskgrupper ska man beakta alla förfaranden som hindrar smittspridning i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds anvisningar. 

Institutet för hälsa och välfärds anvisningar gäller bland annat god hand- och andningshygien, användning av ändamålsenlig skyddsutrustning, tillräcklig testning, organisering av verksamheten på ett tryggt sätt och omsorg om lokalers hygien och säkerhet. Kunderna har rätt att träffa sina närstående, men mötena ska ordnas enligt anvisningarna.

Mer information

Kirsi Varhila, kanslichef
Satu Koskela, avdelningschef
Jaska Siikavirta, direktör
Taru Koivisto, direktör

Tillbaka till toppen