Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna för förplägnadsrörelser skärps i flera landskap på grund av epidemiläget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2020 13.52 | Publicerad på svenska 3.12.2020 kl. 17.53
Pressmeddelande 302/2020

Förplägnadsrörelserna i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Norra Österbotten, som befinner sig i epidemins samhällspridningsfas, iakttar från och med den 5 december samma begränsningar som redan är i kraft i Nyland. Regleringen blir striktare också i de områden som befinner sig i accelerationsfasen. Statsrådets förordning om detta träder i kraft den 5 december 2020 kl. 00.00.

Förordningen gäller till den 15 december 2020, varefter bestämmelser om begränsningarna utfärdas genom en ny förordning.

Bestämmelser om begränsningarna för förplägnadsrörelserna utfärdas alltid genom förordning

Beslut om begränsningar som gäller förplägnadsrörelser fattas alltid av statsrådet, som utfärdar en förordning om begränsningarna. De begränsningar som anges i förordningen grundar sig på spridningen av coronavirusepidemin, utgående från det rådande epidemiläget i varje område. Epidemiläget (basnivå, accelerationsfas, samhällsspridningsfas) fastställs utifrån en helhetsbedömning som görs av de regionala samarbetsgrupperna och Institutet för hälsa och välfärd. 

I förordningen delas begränsningarna in i tre grupper beroende på om landskapet befinner sig på epidemins basnivå, i accelerationsfasen eller i samhällsspridningsfasen. De begränsningar som gäller för de olika faserna har inte ändrats i förordningen, utan genom den nya förordningen har landskapen placerats i dessa grupper i enlighet med det regionala epidemiläget.

Begränsningarna i samhällspridningsfasen något striktare än i de andra

Förplägnadsrörelserna i Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Norra Österbotten får hålla öppet till kl. 23, och får efter stängningen öppna sina dörrar på nytt tidigast kl. 05. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte förplägnadsrörelser som är verksamma i anslutning till servicestationer.
 
I de här landskapen upphör serveringen i alla förplägnadsrörelser kl. 22. Restauranger, vars huvudsakliga verksamhetsområde är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna. Restauranger, som i huvudsak serverar mat, får använda 75 procent av kundplatserna.  

I samhällsspridningsfasen är begränsningarna för förplägnadsrörelser så stränga som den lag om smittsamma sjukdomar som riksdagen har godkänt tillåter.

Begränsningarna ökar i accelerationsfasen jämfört med basnivån

I de förplägnadsrörelser i landskapen Egentliga Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta, Södra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Kajanaland som befinner sig i accelerationsfasen, är servering av alkohol tillåten i alla förplägnadsrörelser mellan klockan 7 och 22. En restaurang, vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får vara öppen kl. 00–23 och hälften av kundplatserna får användas. Övriga restauranger får vara öppna kl. 01–24 och 75 procent av kundplatserna får användas.

I landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Lappland och Åland begränsas kundplatserna fortsättningsvis inte. Alla förplägnadsrörelser får servera alkohol mellan klockan 7 och 24. En restaurang, vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får vara öppen kl. 02–01. Öppettiderna för övriga restauranger begränsas inte.

Syftet med begränsningarna är att minska smittorisken

Syftet med de begränsningar som fastställs utifrån landskapets epidemiläge är att minska de fysiska kontakterna mellan människor i sådana lokaler och situationer där risken för att coronaviruset sprider sig har konstaterats vara stor.

Bestämmelserna om de begränsningar som gäller förplägnadsrörelser finns i den temporära 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är i kraft till den 28 februari 2021. Närmare bestämmelser om begränsningarna utfärdas genom förordning av statsrådet. Begränsningen av förplägnadsrörelsers öppettider anges i förordningarna enligt landskap och typ av restaurang. 

Alla begränsningar som gäller restauranger har sedan den 1 juni 2020 utfärdats genom förordning. Detta gäller fortsättningsvis. Social- och hälsovårdsministeriet informerar alltid skilt om utfärdande av förordningar.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] 

Tillbaka till toppen