Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår att FPA-ersättningen för coronavirustest ska höjas 

Social- och hälsovårdsministeriet
12.11.2020 13.31 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 16.24
Pressmeddelande 275/2020

Syftet med detta är att arbetsgivarna ska ha bättre möjligheter att erbjuda undersökningarna till sina anställda. För de som är sjukförsäkrade och som bor eller arbetar i Finland ökar detta också möjligheten att välja en tjänsteproducent inom den privata hälso- och sjukvården i stället för den offentliga hälso- och sjukvården.

Regeringen föreslår att det ska föreskrivas om en ersättningstaxa som är större än den ersättningstaxa som Folkpensionsanstalten för närvarande har fastställt för ersättningen genom det normala förfarandet för taxor. Beloppet av ersättningstaxan ska föreskrivas senare genom förordning av statsrådet. 

I förordningen ska det föreskrivas om ersättningstaxan för sådana undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 som det, särskilt med tanke på undersökningens terapeutiska värde, anses vara ändamålsenligt att ersätta enligt en ersättningstaxa som är högre än den ersättningstaxa som fastställts av Folkpensionsanstalten.

För närvarande anses det test där man tar ett sekretprov från luftvägarna med en metod för nukleinsyrapåvisning (PCR-undersökning) vara den mest tillförlitliga metoden för coronavirustestning. Beloppet av den gällande ersättningstaxa som Folkpensionsanstalten fastställt för PCR-undersökningen är 56 euro.  

Arbetsgivarnas ekonomiska möjligheter att erbjuda undersökningarna till sina anställda förbättras genom att det blir möjligt för tjänsteproducenten att få direktersättning för covid-19-undersökningar också när självriskandelen har betalats av den försäkrades arbetsgivare i stället för av den försäkrade själv.  
 
Om det senare dyker upp andra beaktansvärda coronavirusundersökningar på marknaden, kan också de eventuellt anslutas till ersättningssystemet.  

Propositionen hänför sig till en kompletterande budgetproposition för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen om temporär ändring av sjukförsäkringslagen ska träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla till utgången av 2021. 

Ytterligare information:

Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16 163 224

Tillbaka till toppen