Hoppa till innehåll
Media

Coronablinkern blir interoperabel med andra mobilappar i EU- och EES-länderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 13.32
Pressmeddelande 273/2020

Regeringen har lagt fram en proposition för att möjliggöra interoperabilitet mellan mobilapplikationen Coronablinkern och applikationer som tagits fram i andra EU- och EES-länder eller i Schweiz. En användare av Coronablinkern kunde i samband med sin smittoanmälan i appen lämna uppgift om en eventuell exponering också till användaren av en motsvarande app i ett annat land och själv få information om eventuell exponering av en applikationsanvändare i ett annat land. 

I propositionen föreslås att det i lagen om smittsamma sjukdomar ska föreskrivas om behandling av personuppgifter i samband med gränsöverskridande användning av ett informationssystem. Utkastet till regeringens proposition med förslag till temporära ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar var på remiss 13–30 oktober 2020. 

Interoperabilitet mellan Coronablinkern och applikationer som tagits fram i andra EU- och EES-stater och Schweiz skulle göra det möjligt att på ett effektivare sätt bryta coronavirusets smittkedjor och förhindra att epidemin sprids också när användarna av applikationerna rör sig mellan de länder som deltar i interoperabiliteten. För närvarande har Tyskland, Italien, Irland, Spanien och Lettland anslutit sig till interoperabiliteten. 

Lagen avses innehålla bestämmelser om syftet med användningen av personuppgifter, om utlämnande av personuppgifter till en utsedd nationell myndighet eller ett offentligt organ i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz, för att nå personer som eventuellt har exponerats för coronaviruset samt om samtycke av den som använder Coronablinkern till att uppgifter lämnas ut. 

Den som använder Coronablinkern beslutar alltså själv om han eller hon vill delta i det gränsöverskridande informationsutbytet. Uppgifterna, på basis av vilka en enskild person inte kan identifieras, lämnas ut via den informationssäkra samordnade nätsluss som EU-kommissionen producerar och tillhandahåller. Enligt propositionen ska Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverkets bedöma informationssäkerheten i informationssystemet. 

I propositionen föreslås det att lagen ska träda i kraft den 30 november 2020 och gälla till och med den 31 december 2021. 

Ytterligare information:

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected]                                         Joni Komulainen, regeringsråd, [email protected]                                                                 Minna Saario, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen