Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriets anvisar områdena om åtgärderna för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2020 17.16 | Publicerad på svenska 24.11.2020 kl. 18.08
Pressmeddelande 291/2020

Hotet om en okontrollerad spridning av epidemin är uppenbart särskilt i Nyland. För att förhindra spridning och skydda befolkningen krävs det att man omedelbart och målmedvetet vidtar åtgärder och bär ansvar gemensamt. Social- och hälsovårdsministeriet har därför gett Nyland och övriga områden ytterligare anvisningar och rekommendationer för att förhindra spridningen av epidemin. Anvisningarna baserar sig på de tidigare riktlinjerna från statsrådet.

Anvisningarna och rekommendationerna gäller bland annat sammankomster, stängning av lokaler, hobbyverksamhet, skyddet för riskgrupper, organiseringen av utbildning, distansarbete och användningen av munskydd, och de gäller under tiden 24.11.2020–15.12.2020.

Anvisningarna och rekommendationerna ges direkt till myndigheterna, invånarna, verksamhetsutövarna och utbildningsanordnarna i landskapet Nyland. Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar dessutom de andra områden där risken för samhällsspridning är omedelbar att beakta anvisningarna och rekommendationerna redan i förväg. 

Social- och hälsovårdsministeriet upprätthåller fortsättningsvis kontakterna och samarbetet med aktörerna i områdena regelbundet. Eftersom epidemiläget har förvärrats ska social- och hälsovårdsministeriet omedelbart ordna möten med myndigheterna i områdena med hög risk för samhällsspridning så att man kan få en helhetsbild av läget vad gäller de nödvändiga åtgärder som myndigheterna i respektive område kan och behöver vidta.

Offentliga lokaler med hög smittorisk stängs temporärt

Ministeriet uppmanar kommunerna och samkommunerna att överväga om det finns skäl att temporärt avbryta användningen av offentliga lokaler med hög smittorisk helt och hållet. Även verksamhetsutövare rekommenderas sluta använda offentliga lokaler. 

Med lokaler med hög smittorisk avses särskilt konditionssalar och lokaler som används för gruppmotion eller idrott, bassängutrymmen i simhallar och badinrättningar, allmänna bastuutrymmen och omklädningsrum, nöjes- och temaparker, tivolin och djurparker samt lekparker och lekplatser inomhus. 

Privata sammankomster och offentliga tillställningar

Ministeriet rekommenderar att ingen ordnar eller deltar i privata sammankomster för fler än tio  personer. Ministeriet uppmanar regionförvaltningsverken och kommunerna att i sista hand förbjuda offentliga tillställningar. 

Intensifierade åtgärder för att skydda grupper med hög sjukdomsrisk

Ministeriet rekommenderar offentliga och privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården att vidta intensifierade skyddsåtgärder inom sin verksamhet för att se till att grupper med hög sjukdomsrisk skyddas mot coronavirussmitta.

Grupphobbyer ska avbrytas temporärt eller ordnas på distans

Ministeriet rekommenderar verksamhetsutövarna och invånarna att temporärt avbryta hobbyverksamhet eller temporärt sluta delta i verksamheten helt och hållet eller att i mån av möjlighet genomföra den eller delta i den endast på distans. 

När det gäller barns och ungas hobbyer finns det dock skäl att överväga från fall till fall. Om man ordnar hobbyer för barn eller unga måste man se till att det faktiskt är möjligt för de som deltar eller följer med barnet att undvika närkontakt med varandra.  

Högskolor och läroanstalter på andra stadiet rekommenderas ordna undervisningen på distans

Ministeriet rekommenderar att högskolor och läroanstalter på andra stadiet ska börja med distansundervisning. Rekommendationen gäller inte nödvändig närundervisning. Distansundervisningen ska arrangeras så att man kan minimera risken för att studierna inte kan fullföljas.

Distansarbete i så stor utsträckning som möjligt

Ministeriet rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.

Rekommendationen om användningen av munskydd bör följas

Ministeriet betonar att det är mycket viktigt att följa den aktuella rekommendation om användningen av munskydd under samhällsspridningsfasen som Institutet för hälsa och välfärd har gett. (Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker)

Ytterligare information:

Tuija Kumpulainen, avdelningschef
Satu Koskela, avdelningschef
fornamn.efternamn(at)stm.fi

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och rekommendationer för att förhindra spridning av epidemin i Nyland och i andra landskap där det finns risk för samhällsspridning (24.11.2020)

Tillbaka till toppen