Hoppa till innehåll
Media

Fortfarande oroväckande många coronafall i hela landet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 18.54 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 12.47
Pressmeddelande 308/2020

Fortfarande konstateras det många fall av coronasmitta, och viruset sprider sig nu bland befolkningen i alla delar av landet. Det finns en risk för att epidemiläget plötsligt kan bli allvarligare i hela landet. Men efter den kraftiga ökningen av coronafallen i mitten av november verkar läget nu ha jämnat ut sig. Först om några veckor ser vi hur de regionala begränsningarna och rekommendationerna påverkar epidemiläget.  

Under vecka 49 (30.11.-6.12.) rapporterades det 3002 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är 132 färre fall jämfört med den föregående veckan. Incidensen av nya fall var 54 per 100 000 invånare, medan incidensen var 57 den föregående veckan.

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod (veckorna 48–49) rapporterades det sammanlagt 6136 nya fall, vilket är 1895 flera fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 111 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 77 fall per 100 000 invånare.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,05–1,25 (sannolikhetsintervallet 90 %).

I en fjärdedel av de nya smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades.

Under vecka 49 analyserades cirka 13000-22000 tester varje dag. Andelen positiva testresultat av de testade proverna var cirka 2,3 procent. 

Smittfallen hos äldre och antalet patienter i behov av sjukhusvård ökar

Coronasmitta konstateras fortfarande mest i de yngre åldersklasserna och hos vuxna i arbetsför ålder. Vecka 49 gällde cirka 72 procent av fallen personer under 50 år, och 40 procent personer under 30 år.

Andelen personer över 60 år av alla smittade är nu cirka 15 procent. Andelen har ökat med 3 procentenheter under en vecka. De som är över 70 år och som på grund av sin ålder hör till riskgruppen utgjorde över 8 procent av alla smittade, vilket är ungefär 3 procentenheter mer än den föregående veckan.  

Den 9 december vårdades sammanlagt 233 patienter på sjukhus, och av dessa var 27 personer i intensivvård. Antalet människor som tillfrisknat är uppskattningsvis cirka 20 000, vilket är nästan 70 procent av alla konstaterade smittfall. Hittills har det rapporterats sammanlagt 29 572 coronafall i Finland. Under de senaste veckorna har antalet dödsfall i samband med coronaviruset ökat. Den 9 december hade det rapporterats 433 dödsfall. 

Även i huvudstadsregionen lyckas man allt oftare spåra smittkällan

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i cirka 60 procent av fallen. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) kunde man utreda smittkällan i över hälften av fallen, vilket är en förbättring jämfört med tidigare.

I de fall där man lyckades spåra smittan hade cirka hälften av personerna smittats av någon som bodde i samma hushåll. Smittan spårades till arbetsplatsen i cirka 15 procent av fallen, till förplägnadsverksamheten i cirka 2 procent av fallen och till en hobby i cirka 3 procent av fallen. 

Till en läroanstalt spårades smittan i cirka 4 procent av fallen, och till småbarnspedagogiken i cirka 1 procent av fallen. Kommunerna rapporterade före den 4 december att sammanlagt 35 349 personer inom den grundläggande utbildningen och undervisningen på andra stadiet hade exponerats för viruset, och 446 av dem (1,3%) hade fått smittan. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har samlat in uppgifter under hela höstterminen.  

Rekommendationer och begränsningar förebygger också massexponeringar effektivt

Det sker fortfarande en hel del massexponering i Finland. Under vecka 49 rapporterade nästan alla sjukvårdsdistrikt om massexponeringar. Ungefär en tredjedel av massexponeringarna skedde inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Det är viktigt att människor följer de regionala rekommendationerna och begränsningarna eftersom det förebygger situationer som leder till massexponering.  

I cirka en tiondedel av fallen skedde massexponeringen vid en enhet inom social- och hälsovården, i cirka en femtedel av fallen i samband med en hobby och i cirka en tredjedel av fallen i en läroanstalt. Andelen massexponering inom småbarnspedagogiken var cirka 16 procent. Det är sällan de stora massexponeringarna i daghem och läroanstalter har lett till att viruset har spridits vidare. Privata fester låg bakom massexponeringen i 6 procent av fallen och förplägnadsverksamheten i cirka 3 procent av fallen.  

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
 

Tillbaka till toppen