Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet anvisar kommunerna och sjukvårdsdistrikten om beredskapen för att förhindra spridning av coronaviruset vid gränsövergångsställena

Social- och hälsovårdsministeriet
17.11.2020 15.27
Pressmeddelande 278/2020

Social- och hälsovårdsministeriet anvisar kommunerna och sjukvårdsdistrikten att sörja för beredskapen i områdena så att spridningen av coronaviruset inte ökar vid gränsövergångsställena ifall kontrollerna vid de inre gränserna upphör.

Om kontrollerna vid de inre gränserna upphör kommer människors rörlighet och antalet resenärer eventuellt att öka. Detta ökar också risken för att coronaepidemin sprids. Sjukdomsläget i Finland är för närvarande mycket bättre än i många andra länder i Europa. Man måste dock uppdatera de regionala beredskapsplanerna kontinuerligt och se till att beredskapsåtgärderna är färdiga att genomföras.

För att säkerställa hälsosäkerheten i samband med inresa till Finland måste kommunerna och sjukvårdsdistrikten samarbeta för att snabbt utarbeta eller uppdatera de planer som baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och hälso- och sjukvårdslagen. Detta gäller särskilt de kommuner och sjukvårdsdistrikt som finns nära landgränserna eller som har en hamn eller flygplats för utrikestrafik. 

De lokala smittskyddsmyndigheterna måste planera hur alla resenärer ska få anvisningar om vad de ska göra när de anländer till Finland. 

Vid uppdaterandet av planerna är det skäl att redan från början inkludera även andra lokala instanser vars arbete gäller resenärer, till exempel de som arbetar på flygplatserna och i hamnarna. Planen ska innehålla åtgärder som säkerställer att resenärerna får anvisningar och rådgivning samt en noggrannare beskrivning av hur hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska skötas. Det är också bra om planen behandlar frågan om hur man ska förbereda sig för att testa de resenärer som eventuellt behöver coronatestas. 

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ska rapportera om sina planer och åtgärder till Institutet för hälsa och välfärd via de lokala epidemiarbetsgrupperna. 

Kontrollerna vid de inre gränserna vid de gränsövergångsställen som omfattas av Schengen-avtalet 

Om kontrollerna vid de inre gränserna upphör vid de gränsövergångsställen som omfattas av Schengen-avtalet, upphör också Gränsbevakningsväsendets verksamhet på gränsövergångsställena.   Enligt den senaste informationen kommer kontrollerna vid de inre gränserna att upphöra den 23 november 2020. 

I så fall kan den anvisning till resenärer som Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat inte längre delas ut vid gränskontroller. Anvisningarna måste i stället ges av de lokala myndigheterna. Kontrollerna vid Finlands yttre gränser fortsätter som förut. 

Ytterligare information: 

Tuija Kumpulainen, avdelningschef, [email protected]
Satu Koskela, avdelningschef, [email protected]

Tillbaka till toppen