Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusepidemin fortsätter - genom att följa anvisningarna och rekommendationerna kan man undvika att smittas

Social- och hälsovårdsministeriet
12.11.2020 10.00 | Publicerad på svenska 12.11.2020 kl. 11.01
Pressmeddelande 272/2020

Typiskt för det aktuella epidemiläget är att läget i de olika regionerna förändras snabbt. Finland har i internationell jämförelse fortfarande goda möjligheter att bemästra epidemin, förutsatt att människor orkar fortsätta vara försiktiga och tålmodigt följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Något snabbt slut på epidemin är inte att förvänta.

För att förhindra att epidemin sprids behövs det kontinuerliga, regionala åtgärder i rätt tid och i tillräcklig utsträckning samt snabb testning och effektiv smittspårning. 

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,15–1,2 (sannolikhetsintervallet 90 %).
Under vecka 45 kunde de flesta smittfallen spåras till hemlandet. Andelen människor som smittades utomlands var cirka 8 procent, och i några av dessa fall spreds viruset vidare i Finland.   

Under den senaste uppföljningsveckan (vecka 45) anmäldes det 1 397 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar jämfört med den föregående veckans 1 452 fall. Incidensen av nya fall var 25 per 100 000 invånare, medan den var 26 den föregående veckan.

Det sammanlagda antalet nya fall under de två senaste veckornas uppföljningsperiod (veckorna 44–45) var 2 849 jämfört med 2 499 nya fall under veckorna 42-43. Incidensen av nya fall var cirka 51 per 100 000 invånare, och under den föregående tvåveckorsperioden 45 fall per 100 000 invånare.

Coronafallen ökar i de stora städerna

Enligt regionernas egna rapporter befann sig Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Länsi-Pohjas, Birkalands, Vasas och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt landskapet Åland i accelerationsfasen den 11 november 2020. Epidemin i de övriga 14 sjukvårdsdistrikten befinner sig på basnivå, men enskilda städer i de sjukvårdsdistrikt som ligger på basnivå har kommit in i accelerationsfasen. Dessa är Kouvola, Kuopio och Siilinjärvi samt Rovaniemi.

Coronafallen har ökat i Finlands största städer (Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors och Åbo). I flera regioner har man dock lyckats få läget under kontroll, och situationen i regionen har lugnat sig. Detta har skett till exempel i Vasa. 

De flesta smittfall konstateras fortfarande hos unga vuxna, men nu ökar smittfallen en aning också i de äldre åldersklasserna. Särskilt viktigt är att försöka skydda de människor som hör till riskgrupperna.  

Man försöker alltid utreda smittkällan

I cirka 55 procent av de nya fallen i hela landet har man kunnat spåra smittkällan. Andelen har sjunkit en aning jämfört med förra veckan. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) kunde smittkällan under vecka 45 spåras i cirka 40 procent av fallen. I de övriga delarna av landet, med undantag för HUS-området, kunde smittkällan spåras i cirka 80 procent av fallen. 

Liksom under de föregående veckorna gällde en tredjedel av de nya fallen personer som var i karantän när smittan konstaterades.  

I över hälften av de smittfall som spåras för närvarande (56%) har människan smittats av en person som hör till samma hushåll. I 15 procent av de konstaterade coronafallen kunde smittan spåras till sociala sammankomster i privatlivet (träffar med närstående och privata sammankomster), i cirka 10 procent av fallen till arbetsplatsen och i cirka 7 procent av fallen till hobbyverksamhet.  

I de flesta sjukvårdsdistrikt fanns det också skolelever bland de smittade, men de flesta av dem hade smittats någon annanstans än i skolmiljön. I dessa fall blev eleverna och lärarna försatta i karantän även om risken för att viruset skulle spridas vidare var liten. Inom småbarnspedagogiken har det bara konstaterats några enstaka smittfall. Förplägnadsverksamhetens andel av alla smittfall var 4 procent. Detta tyder på att restriktionerna har varit effektiva.  

Antalet personer som behöver sjukhusvård ökar något

Antalet patienter som behöver sjukhusvård och intensivvård är fortfarande rätt lågt, men det totala antalet coronapatienter har ökat under de senaste veckorna. Den 11 november 2020 vårdades sammanlagt 73 patienter på sjukhus, och av dessa var 14 personer i intensivvård.

Antalet människor som tillfrisknat är uppskattningsvis cirka 14 000, vilket är cirka 75 procent av alla konstaterade coronafall. Hittills har det rapporterats sammanlagt 18 345 coronafall i Finland. Sammanlagt 365 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information: 

Taneli Puumalainen, överläkare, THL, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller) 

Tillbaka till toppen