Hoppa till innehåll
Media

Pandemiläget och EU:s läkemedelsstrategi teman vid EU:s hälsoministermöte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2020 14.44
Pressmeddelande 298/2020
Kuvassa liehuu Euroopan unionin lippu.

EU:s hälsoministrar diskuterar coronavirusläget och EU:s läkemedelsstrategi vid sin informella videokonferens onsdagen den 2 december. Finland representeras vid rådsmötet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

I början av mötet, som ordnas av ordförandelandet Tyskland, kommer hälsoministrarna att höra ECDC:s (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar) lägesrapport om coronasituationen. 

Rådets slutsatser om lärdomarna av covid-19-pandemin inom hälsosektorn har beretts under Tysklands ledning. Delområdena i slutsatserna är stärkandet av hanteringen av hälsokrisen inom EU, tryggande av tillgången till läkemedel, utbyte och användning av hälsoinformation samt stärkandet av EU:s roll i den globala hälsan. Finland stöder slutsatserna.

Vid mötet kommer ministrarna dessutom att höra en presentation av de nya förslag som kommissionen lade fram den 11 november och som ingår i upprättandet av den så kallade europeiska hälsounionen. Med detta avses en omfattande lagstiftningshelhet som syftar till att förbättra EU:s beredskap inför nödsituationer och hälsokriser. 

För det andra kommer hälsoministrarna att diskutera den nyligen offentliggjorda europeiska läkemedelsstrategin utifrån ordförandens frågor. Syftet med strategin är att skapa en gemensam EU-lagstiftning som beaktar både innovationer inom läkemedelssektorn och patienternas behov. Det centrala målet för läkemedelsstrategin är att säkerställa en bättre tillgång till läkemedel och skäligheten i fråga om läkemedelspriser inom EU. 

Finland understöder en gemensam europeisk läkemedelsstrategi. Med hjälp av den kan man förbättra möjligheterna att ingripa i medlemsländernas gemensamma problem.

Inga beslut fattas vid det inofficiella hälsoministermötet.

Ytterligare information:

Outi Kuivasniemi, direktör för internationella frågor, tfn 0295 163 117, [email protected]
Sari Vuorinen, specialsakkunnig, 0295 163 049, [email protected]

Tillbaka till toppen