Hoppa till innehåll
Media

Läget vad gäller de temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar som ska garantera hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2020 10.59 | Publicerad på svenska 24.11.2020 kl. 14.33
Pressmeddelande 290/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har tagit emot över hundra utlåtanden om regeringens proposition med förslag till temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridningen av coronaepidemin.

Remisstiden gick ut den 23 november, och behandlingen av remissvaren vid ministeriet pågår fortfarande.   Lagförslaget överlämnas till riksdagen så snart som möjligt.  

Syftet med de temporära ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar är att förhindra coronavirussmitta genom att vidta åtgärder utifrån riskbedömningar i fråga om de resenärer på flygplatserna, i hamnarna och vid gränsövergångsställena som anländer till Finland.  

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen