Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronavirusfall ser ut att sjunka - men epidemiläget kan förändras snabbt

Social- och hälsovårdsministeriet
29.10.2020 10.00 | Publicerad på svenska 29.10.2020 kl. 15.28
Pressmeddelande 251/2020

Epidemiläget för närvarande kännetecknas av snabba regionala förändringar. Incidensen av nya sjukdomsfall i hela landet, antalet test och andelen positiva testresultat har hållits på nästan samma nivå under de senaste två veckorna. I Vasa är nu sjukdomsläget bättre, och också i många andra regioner har man lyckats bryta smittkedjorna genom att vidta snabba åtgärder. Behovet av sjukhusvård har hållits på en måttfull nivå.

Vecka 43 anmäldes det 1221 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar jämfört med den föregående veckans 1257 fall. Incidensen av nya fall var 22,0 per 100 000 invånare, medan den var 22,7 den föregående veckan. Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,25–1,35 (sannolikhetsintervallet 90 %).

De regionala åtgärderna fortfarande i en nyckelroll i hanteringen av epidemiläget 

Åtgärder som vidtas regionalt, i rätt tid och i tillräcklig omfattning kan påverka epidemiläget effektivt och är således fortfarande absolut väsentliga med tanke på bekämpningen av epidemin. Veckouppföljningen av hur epidemin sprider sig visar att epidemiläget också kan förbättras snabbt om man tillämpar regionala och lokala rekommendationer och restriktioner och lyckas med smittspårningen. Även i Helsingforsregionen och i Nyland har arbetet med smittspårningen blivit smidigare. Antalet smittofall som inte kan spåras är nu mindre än hälften.  

Regionerna gör egna bedömningar av epidemiläget en gång per vecka (basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen). Enligt rapporterna befann sig Vasa den 28 oktober 2020 i samhällsspridningsfasen, medan fem andra regioner befann sig i accelerationsfasen, det vill säga  Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands, Birkalands och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åland. Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har meddelat att de är tillbaka på basnivån efter accelerationsfasen. I de övriga sjukvårdsdistrikten är epidemin på basnivån. 

Smittkällan utreds grundligt

Jämfört med föregående veckan kunde man vecka 43 utreda smittkällan i flera fall. Smittkällan i nya smittofall har i hela landet förblivit oklar i cirka 35-40 procent av fallen. I de fall smittkällan gick att utreda hade 60 procent smittats inom familjen och 15 procent i sociala sammanhang i privatlivet, till exempel vid träffar med vänner, privata tillställningar eller fester. I cirka 10 procent av fallen var smittan kopplad till en hobby, och en lika stor andel hade smittats på arbetsplatsen. De fall där smittkällan spårades till en läroanstalt eller ett daghem var mycket få. De fall där smittan spårades till en restaurang sjönk tydligt under vecka 43. 

Viktigt att skydda riskgrupper

Positiva testresultat konstateras fortfarande mest i de yngre åldersklasserna och hos unga vuxna. Antalet personer som smittas i de äldre åldersklasserna har dock ökat en aning under de senaste veckorna. Vecka 43 konstaterades över 75 procent av fallen hos personer under 50 år och över 40 procent hos personer under 30 år. Andelen smittade personer över 60 år var cirka 10 procent. Andelen smittade personer över 70 år var mycket liten, bara några procent.

Personer över 70 år hör på grund av sin ålder till riskgruppen, och det är fortfarande viktigt att skydda riskgrupperna för att förebygga allvarliga coronafall.

Coronaviruset smittar effektivt i synnerhet vid långvarig närkontakt. Man ska inte delta i sociala evenemang ens med lindriga symtom, utan man ska undvika kontakt med andra människor och gå och testa sig så snabbt som möjligt om man har symtom. Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Det är viktigt att också friska människor minskar på de nära kontakterna under epidemin. 

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information 

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodellerna) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen