Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronasmitta ökar i oroväckande grad bland äldre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 10.00 | Publicerad på svenska 17.12.2020 kl. 14.13
Pressmeddelande 308/2020

I Finland konstateras fortfarande många fall av coronasmitta, och viruset sprider sig nu bland människor i olika åldrar i alla delar av landet. Det som är mycket oroväckande är att antalet infektioner ökar i de äldre åldersklasserna och att det finns klart fler patienter som behöver sjukhusvård än tidigare.

På vilket sätt de strikta rekommendationer och begränsningsåtgärder som regionerna har inlett under de senaste veckorna inverkar på behovet av sjukhusvård syns först efter att de har varit i bruk i några veckor.

En positiv utveckling är att den kraftiga ökningen av antalet coronafall, som pågått i över en månad, och incidensen har avtagit något under de senaste tre veckorna. Under vecka 50 (7.12-13.12) rapporterades det 2894 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är 112 färre fall jämfört med den föregående veckan. Incidensen av nya fall var 52 per 100 000 invånare, medan incidensen var 54 den föregående veckan.

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod (veckorna 49–50) rapporterades det sammanlagt 5900 nya fall, vilket är 179 flera fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 106 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 103 fall per 100 000 invånare.

Över hälften av infektionerna har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Under de senaste tre veckorna har antalet coronafall varit cirka 1 600 per vecka.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,85–1,05 (sannolikhetsintervallet 90 %).

Andelen äldre bland de smittade har ökat i oroväckande grad

Även om största delen av infektionerna fortfarande konstateras i unga åldersklasser och bland vuxna i arbetsför ålder, ser man en mycket oroväckande förändring i åldersfördelningen. Andelen äldre bland konstaterade infektioner har ökat sedan början av november. 

Vecka 50 gällde cirka 72 procent av fallen personer under 50 år, och omkring 40 procent personer under 30 år. Andelarna är desamma som förra veckan. 

Andelen över 60-åringar och över 70-åringar har ökat något från förra veckan: andelen över 60-åringar är nu över 15% och andelen över 70-åringar nästan 9%. Personer över 70 år hör på grund av sin ålder till riskgruppen. Det är mycket viktigt att skydda de människor som hör till riskgrupperna för att förhindra allvarliga coronafall.

Den 16 december vårdades sammanlagt 268 patienter på sjukhus, och av dessa är 34 personer i intensivvård. Det finns intensivvårdspatienter inom alla specialupptagningsområden. Inom den specialiserade sjukvården fanns det 103 patienter och inom primärvården 131 patienter inom avdelningsvården. 

I massexponering syns en liten minskning

Vecka 50 fanns det redan tecken på att rekommendationerna och begränsningarna minskar massexponering t.ex. inom hobbyverksamhet, restauranger och publikevenemang. Trots det fanns det flera fall av massexponering som belastade smittspårningen inom nästan alla sjukvårdsdistrikt. Cirka 10 procent av dessa inträffade vid social- och hälsovårdsenheterna och fyra procent i samband med privata fester.

En dryg tredjedel av fallen av massexponering inträffade vid läroanstalter och en femtedel inom småbarnspedagogiken. Trots detta förekommer det sällan fortsatta infektioner på daghem och läroanstalter. Vecka 50 kopplades cirka fyra procent av de identifierade infektionerna till läroanstalter och cirka två procent till småbarnspedagogiken.

Målmedvetet arbete för smittspårning fortsätter

Under vecka 50 kunde smittkällan för nya infektioner redas ut ungefär i samma grad som förra veckan: i cirka 60 procent av fallen. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) kunde man utreda smittkällan i över hälften av fallen.

I de fall där man lyckades spåra smittan hade cirka hälften av personerna smittats av någon som bodde i samma hushåll. I de fall där man kunde reda ut smittplats hade 15 procent fått smittan på arbetsplatsen, två procent inom hobbyverksamhet och i en procent i en restaurang.

I Finland har det fram till den 16 december konstaterats 31 870 sjukdomsfall och 472 sjukdomsrelaterade dödsfall har rapporterats. Antalet människor som tillfrisknat är uppskattningsvis cirka 22 500, vilket är cirka 75 procent av alla konstaterade coronafall.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Mer information:

Taneli Puumalainen, överläkare, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen