Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begränsningarna för förplägnadsrörelser skärps i Nyland – ändringar i öppettiderna nattetid

Social- och hälsovårdsministeriet
24.11.2020 15.36 | Publicerad på svenska 24.11.2020 kl. 16.59
Pressmeddelande 292/2020

Förplägnadsrörelserna i landskapet Nyland, som befinner sig i coronavirusepidemins samhällsspridningsfas, omfattas av striktare begränsningar än övriga landskap. Statsrådets förordning om detta träder i kraft den 26 november 2020 kl. 00.00.

Syftet med förordningen är att ingripa i den så kallade nattkaféverksamheten i Nyland genom att begränsa öppettiderna. Förplägnadsrörelserna kan i fortsättningen öppna sina dörrar på nytt efter stängning tidigast kl. 05 och hålla öppet fram till klockan 23. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte förplägnadsrörelser som är verksamma i anslutning till servicestationer.
 
I Nyland upphör serveringen i alla förplägnadsrörelser fortsättningsvis kl. 22. Restauranger, vars huvudsakliga verksamhetsområde är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna på samma sätt som tidigare. Restauranger, som i huvudsak serverar mat, får använda 75 procent av kundplatserna.  

Begränsningarna för förplägnadsverksamheten i de landskap som befinner sig i accelerationsfasen oförändrade

I de förplägnadsrörelser i landskapen Egentliga Finland, Birkaland, Egentliga Tavastland och Österbotten som befinner sig i accelerationsfasen är begränsningarna från och med den 26 november desamma som hittills. Servering av alkohol är tillåten i alla förplägnadsrörelser i dessa landskap mellan klockan 7 och 22. En restaurang, vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får vara öppen kl. 24–23 och hälften av kundplatserna får användas. Övriga restauranger får vara öppna kl. 01–24 och 75 procent av kundplatserna får användas.

I andra landskap, där epidemin är på basnivån, begränsas kundplatserna fortsättningsvis inte. Alla förplägnadsrörelser får servera alkohol mellan klockan 7 och 24. En restaurang, vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får vara öppen kl. 02–01. Öppettiderna för övriga restauranger begränsas inte.

Begränsningarna gäller endast så länge de är nödvändiga, och upphör senast den 15 december 2020. 

Regionernas egna bedömningar av epidemiläget ligger bakom begränsningarna

För att förhindra spridningen av coronaviruset begränsas förplägnadsverksamheten enligt det rådande epidemiläget i varje landskap. Epidemiläget bestäms utgående från en bedömning som gjorts av de regionala samarbetsgrupperna och Institutet för hälsa och välfärd. 

Syftet med de begränsningar som fastställs utifrån landskapets epidemiläge är att minska de fysiska kontakterna mellan människor i sådana lokaler och situationer där risken för att coronaviruset sprider sig har konstaterats vara stor.

Bestämmelserna om de begränsningar som gäller förplägnadsrörelser finns i den temporära 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är i kraft till den 28 februari 2021. Närmare bestämmelser om begränsningarna utfärdas genom förordning av statsrådet. Begränsningen av förplägnadsrörelsers öppettider anges i förordningarna enligt landskap och typ av restaurang. 

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] 

Tillbaka till toppen