Pressmeddelanden

Fortfarande få kvinnor i högsta företagsledningen

SHM
Pressmeddelande 15.4.2020 9.02

Harri Sailas blir styrelseordförande för FinnHEMS Oy

SHM
Pressmeddelande 9.4.2020 12.22