Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Det svåra epidemiläget i Finland fortsätter - rekordmånga nya smittfall

Social- och hälsovårdsministeriet
11.3.2021 10.00 | Publicerad på svenska 11.3.2021 kl. 11.50
Pressmeddelande 55/2021

Vecka 9 (1-7.3) rapporterades det rekordmånga nya covid-19-fall igen, ungefär 4400 fall. Situationen är svår särskilt i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Behovet av sjukhusvård har fortsatt att öka i nästan hela landet.

Den 1 mars 2021 konstaterade statsrådet i samverkan med republikens president att det på grund av coronavirusläget råder undantagsförhållanden i Finland. Epidemin bekämpas i första hand genom att var och en iakttar försiktighet och följer hygienrekommendationerna och restriktionerna noggrant.  

Vaccinationerna har hittills inte avsevärt hindrat spridningen av epidemin, men de som vaccinerats är skyddade mot coronavirussjukdomen och vaccinationerna har redan nu minskat antalet personer som avlider. I Finland har över 500 000 personer fått åtminstone det första vaccinet (8,9 % av befolkningen över 16 år).  

I och med att smittfallen ökar kan smittspårningen fördröjas avsevärt. Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i 62 procent av fallen. Om fördröjningarna innebär att fortsatt smittspridning inte kan förhindras, kan epidemin accelerera ytterligare. Hur snabbt smittfallen kan spåras är avgörande också för att kunna begränsa smittkedjor som orsakas av de muterade virusen.   

I Finland finns också några områden där epidemiläget är lugnt. Resorna under sportlovsveckorna har dock ökat risken för att viruset sprids också i dessa områden.  

Smittkedjor kan förhindras genom att följa anvisningarna och testa sig i tid  

Vecka 9 (1.3-7.3) anmäldes det över 4 400 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är mer än 400 fler fall än förra veckan. Incidensen av nya fall var 79 fall per 100 000 invånare jämfört med 72 den föregående veckan. 

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod rapporterades det sammanlagt cirka 8 350 nya fall, dvs. 2300 flera fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 151 per 100 000 invånare, medan motsvarande tal under den föregående tvåveckorsperioden var 110 fall.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,10–1,30 (sannolikhetsintervallet 90 %). 

Smittkedjor kan förhindras genom att alla går och testar sig i tid vid minsta symtom på smitta. Därför är det bra att antalet människor som går och testar sig ökar varje vecka. Vecka 9 gjordes det dubbelt flera coronatester jämfört med årsskiftet, dvs. över 145 000 tester. Trots att antalet tester har stigit har också antalet positiva testresultat ökat. Vecka 9 var andelen positiva testresultat cirka 3 procent.

Smittfallen spåras i huvudsak till Finland

Coronavirusfallen spåras till största delen till hemlandet. Reserestriktionerna och de intensifierade åtgärderna för att öka hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena har gett resultat. Andelen smittfall som spårades till utlandet var nämligen endast 1,5 procent vecka 9. I 2,3 procent av alla coronafall kunde smittan spåras till de utländska fallen.  

Vecka 9 konstaterades ungefär 80 procent av alla fall hos personer under 50 år, och ungefär 46 procent hos personer under 30 år. Andelen fall hos personer över 60 år var cirka 9 procent, och andelen fall hos personer över 70 år cirka 4 procent. Andelen äldre människor av samtliga konstaterade fall har inte ökat efter årsskiftet.

Behovet av sjukhusvård på samma nivå som föregående vecka

Det totala antalet patienter i sjukhusvård ligger på samma nivå som föregående vecka. Behovet av intensivvård har däremot ökat under de senaste veckorna särskilt på sjukhusen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Kapaciteten inom intensivvården har inte varit hotad på riksnivå. Men man ska komma ihåg att en ökning av antalet smittfall syns i behovet av sjukhusvård med några veckors fördröjning.  

Den 10 mars var sammanlagt 256 patienter i sjukhusvård på grund av covid-19-sjukdomen, 93 patienter på avdelningar inom primärvården, 120 patienter inom den specialiserade sjukvården och 43 patienter på intensivvårdsavdelningar. Sammanlagt 779 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 10 mars 2021.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget) 
Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller) 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen