Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Uppdaterad anvisning: Reparationer i bostäder under coronaepidemin   

MiljöministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
22.3.2021 13.28
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har uppdaterar anvisningen om reparationer i bostadsbyggnader under coronavirusepidemin. Syftet är att förebygga att viruset sprids i samband med reparationsprojekt och att skydda hälsan hos de som arbetar i de byggnader som ska repareras och hos de som bor i bostäderna.

Parterna i ett reparationsprojekt måste följa epidemiläget och myndigheternas och sakkunniginrättningarnas rekommendationer, anvisningar och föreskrifter och göra de ändringar i verksamheten som behövs enligt dem. 

Parterna ska bedöma hur de gällande begränsningarna inverkar på pågående reparationsprojekt och om det är möjligt att skjuta upp reparationer som inte är nödvändiga.  

Reparationsprojekten ska genomföras så att ingen blir smittad.  Personer som har symtom får inte arbeta, och de som bor i bostäderna inte vistas i samma utrymmen som de som arbetar. Man ska hålla säkerhetsavstånd, använda munskydd och iaktta god handhygien.  

I bostäder där det bor personer som är sjuka eller som är i karantän får man endast göra reparationer som är absolut nödvändiga. Även i dessa fall ska man se till att de anställdas hälsa tryggas.  

Anvisningen gäller i första hand husbolagen, men den kan till tillämpliga delar också användas vid reparationer av egnahemshus. 

Den uppdaterade anvisningen baserar sig på läget den 17 mars 2021, och uppdateras ytterligare vid behov. Anvisningen är i kraft omedelbart och ersätter de anvisningar som gavs den 17 december 2020. 

Vid beredningen har social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet samarbetat med Valvira, regionförvaltningsverk, Institutet för hälsa och välfärd, Fastighetsbyrån, Disponentförbundet, Egnahemsförbundet, Rakli och Byggnadsindustrin RT rf. 

Ytterligare information:

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 282, [email protected]
Kirsi Martinkauppi, regeringsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 177, [email protected]

Tillbaka till toppen