Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet gav ett styrningsbrev om tillsynen över tjänsteleverantörens skyldigheter enligt ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar

Social- och hälsovårdsministeriet
5.3.2021 16.35
Pressmeddelande 53/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har den 5 mars 2021 utfärdat en anvisning om tillsynen över de skyldigheter som den lag om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 22 februari förutsätter av tjänsteleverantörer. Övervakningen av de skyldigheter som det föreskrivs om i lagändringen fördelas mellan flera myndigheter, kommuner och regionförvaltningsverk samt Transport- och kommunikationsverket Traficom. Övervakningen kan också stödjas av den kommunala hälsoskydds- och livsmedelstillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheterna behöver tillsammans planera hur efterlevnaden av lagen i praktiken ska skötas. Det är viktigt att myndigheterna ser till att kontaktuppgifterna fördelas sinsemellan på ett sådant sätt att informationsutbytet i anslutning till övervakningen är smidigt. Dessutom ska myndigheterna samarbeta i sin strävan att främja efterlevnaden av lagen.

I de ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 22 februari 2021 föreskrivs det om förutsättningarna för tillhandahållande av tjänster under coronaepidemin. I lagen föreskrivs det om tillhandahållande av tjänster till kunder och till personer som deltar i olika verksamheter på ett tryggt sätt och så att ny smittspridning kan förhindras så effektivt som möjligt. 

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, SHM, [email protected]
Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, SHM, [email protected] (på plats 8.3.2021)
Jarkko Saarimäki, överdirektör, Transport- och kommunikationsverket Traficom, [email protected]
Esko Ranto, överdirektör, UKM, [email protected]

Tillbaka till toppen