Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Monti-kommissionen uppmanar att snabbt rikta blickarna mot tiden efter pandemin

Social- och hälsovårdsministeriet
16.3.2021 16.46 | Publicerad på svenska 17.3.2021 kl. 14.02
Pressmeddelande 61/2021

Den oberoende alleuropeiska kommissionen för hälsa och hållbar utveckling, som lyder under Världshälsoorganisationen (WHO), uppmanar EU:s regeringar, ekonomiska och sociala intressegrupper och internationella organisationer att påskynda återhämtningen efter covid-19-pandemin.

Kommissionen fäster uppmärksamhet vid konsekvenserna av pandemin som ökar ojämlikheten i samhället. Kommittén efterlyser en snabb översyn av tyngdpunkterna i den nuvarande verksamheten och de ändringar som krävs för att bryta den negativa utvecklingen.

Målet är att få samhällena att bättre förbereda sig på kommande hot mot hälsan. Kommissionen rekommenderar snabba förändringar i tyngdpunkterna för de olika åtgärderna i den nuvarande verksamheten, för att göra samhällena mer beredda att förhindra framtida globala hälsorisker.

”Vi börjar ha begränsad tid på oss att göra de nödvändiga ändringarna efter pandemin. Tidigare erfarenheter visar att tyngdpunkten i regeringspolitiken snabbt förskjuts till andra frågor när det omedelbara hotet försvinner. Vi måste agera nu och bryta den onda cirkeln av likgiltighet. Endast på detta sätt är vi mer rustade att klara av kommande pandemier", säger Tarja Halonen, som representerar Finland i kommissionen.

Det är kommissionens uppgift att utarbeta rekommendationer för tiden efter covid-19-pandemin. Rekommendationerna gäller de investeringar och reformer som social- och hälsovårdssystemen behöver på olika nivåer i samhället bl.a. för att förbättra den sociala resiliensen och hälsosäkerheten.

Kommitténs ordförande är Italiens tidigare premiärminister, professor Mario Monti. Kommittén består av 19 ledamöter. President Halonen är ordförande i två underavdelningar inom kommissionen. 

Utsagan ”A call to action” från den 16 mars är kommissionens första större gemensamma insats efter att den inledde sitt arbete i augusti 2020. Kommissionen publicerar sin slutrapport hösten 2021.

Ytterligare information:

Sarita Friman, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen