Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Missförhållandena i systemet med försäkringsläkare åtgärdas

Social- och hälsovårdsministeriet
11.3.2021 13.35
Pressmeddelande

Syftet med lagändringarna är att förbättra försäkringsbeslutens kvalitet och att öka öppenheten och kännedomen om handläggningsprocessen samt att göra den snabbare. Samtidigt stärks transparensen i systemet med försäkringsläkare och medborgarnas förtroende för systemet. 

En sakkunnigläkare har till uppgift att ta ställning till de uppgifter om hälsotillstånd och vård som gäller den som ansöker om förmånen och som ingår i de journalhandlingar som lämnats till försäkringsanstalten. 

Till lagen fogas mer detaljerade bestämmelser än tidigare gällande ställningstaganden av försäkringsanstalternas sakkunnigläkare. Dessutom ska sakkunnigläkaren i fortsättningen bestyrka sitt ställningstagande med orden ”med stöd av befintlig information och min sakkunskap samt på mitt samvete”. 

Försäkringsanstaltens prövningsrätt i ärenden som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska utökas i fråga om när det är nödvändigt att försäkringsanstaltens sakkunnigläkare deltar i handläggningen av ett ersättningsärende. En sakkunnigläkare behöver inte delta i handläggningen av ett ärende, om deltagandet är uppenbart onödigt. 

Republikens president stadfäster lagändringarna den 12 mars 2021. Lagarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Ytterligare information:

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3546

Tillbaka till toppen