Hoppa till innehåll
Media

Med hjälp av teknologin kan äldre människor bo kvar hemma - försöksprojekten startar i mars

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2021 13.35
Pressmeddelande 54/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för cirka 4 miljoner euro till regionala projekt för att testa och ta i bruk teknik som kan användas av äldre människor i hemmet och i hemvården.

Syftet är att skapa en permanent modell för hur man kan utveckla äldre människors boende så att de kan bo hemma med hjälp av teknik. Teknik kan användas för att upprätthålla äldres funktionsförmåga, minska social- och hälsovårdspersonalens belastning och dämpa kostnadsökningen inom social- och hälsovården.  

Statsunderstödet har beviljats till sex projekt som finns i Södra Karelen och Uleåborg, Södra Savolax, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland och Satakunta. De största projekten omfattar hela landskapet, och även i de minsta projekten deltar största delen av landskapets invånare.  Kommunerna eller samkommunerna är projektadministratörer. 

Projekten genomförs som ett led i det nationella åldersprogrammet, där ett av målen är att stödja utnyttjande av teknologi, artificiell intelligens och robotik inom främjandet av äldres välbefinnande och hälsa och inom vården.  

Projekten ska genomföras under åren 2021 - 2022  och startar i mars. Institutet för hälsa och välfärd och Teknologiska forskningscentralen VTT stöder projekten under genomförandet och deltar i ibruktagandet av teknologin och i utvärderingen av effekterna av användningen. 

Mer information:

Marjaana Pennanen, projektchef, tfn 0295 163 187, [email protected]

Tillbaka till toppen