Hoppa till innehåll
Media

Informell videokonferens för EU:s hälsoministrar ordnas den 16 mars 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2021 10.11
Pressmeddelande

EU-ordförandelandet Portugal ordnar en informell videokonferens för hälsoministrarna tisdagen den 16 mars 2021. Vid mötet kommer ministrarna att diskutera det aktuella coronaläget och hur man med hjälp av effektiva åtgärder går vidare i coronaläget. På agendan står också EU:s plan mot cancer. Finland representeras vid rådsmötet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Vid mötet rapporterar Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om covid-19-läget. Hälsoministrarna ombeds bland annat uttala sig om strategiska val, de åtgärder som vidtagits och förutsättningarna för att gradvis avveckla restriktionerna i medlemsstaterna.

Finland anser att effektiv testning och smittspårning, ökad coronavirussekvensering samt lokala och regionala bekämpningsåtgärder för att förhindra smittspridning är centrala metoder i detta arbete. Den gradvisa avvecklingen av begränsningsåtgärderna ska grunda sig på det epidemiologiska läget, hälso- och sjukvårdens kapacitet och medicinsk kunskap om de nya virusvarianterna.

Hälsoministrarna kommer också utgående från ordförandens frågor att diskutera den europeiska planen mot cancer. Finland förhåller sig positivt till den omfattande plan mot cancer som kommissionen har lagt fram. Finland anser att det är bra att planen baserar sig på förhållningssättet ”hälsa i all politik” och att de föreslagna metoderna för att bekämpa cancer sträcker sig till flera olika politikområden. 

Ytterligare information:

Sari Vuorinen, specialsakkunnig, [email protected] 

Tillbaka till toppen