Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förordning som preciserar klientuppgiftslagen på remiss: i fortsättningen får man ett elektroniskt vaccinationsintyg via Kanta-tjänsten

Social- och hälsovårdsministeriet
19.3.2021 15.26
Pressmeddelande 68/2021

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om förordningen som preciserar klientuppgiftslagen. Genom förordningen ska det föreskrivas att en person via Kanta-tjänsten kan ges ett elektroniskt vaccinationsintyg och ett intyg över resultat av laboratorieprov.

I den första fasen ges tillgång till ett coronavaccinationsintyg via Kanta-tjänsten. Målet är att man i fortsättningen också ska kunna få ett elektroniskt intyg också över alla andra vaccinationer och resultat av laboratorieprov från Kanta-tjänsten.

Förordningen innehåller inga bestämmelser om användningen och ändamålet med vaccinationsintyget

Förordningen hänför sig till det elektroniska coronavaccinationsintyg som ska genomföras i Kanta-tjänsten och som för närvarande bereds i Finland. Intyget är förenligt med EU-kommissionens s.k. gröna intyg (Digital Green Certificate), dvs. EU:s gemensamma covid-19-intyg. 

Vaccinationsintyget kan vara digital vaccinationsinformation, en streckkod, en QR-kod eller en kombination av dessa som kan ses i Kanta-tjänsten via telefonen, och den kan också skrivas ut på papper.

Vaccinationsuppgifterna och andra data sparas i Kanta-tjänsten av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården efter vaccinationen och registreraren ansvarar för att uppgifterna på Mina Kanta-sidorna är korrekta.

I förordningen föreskrivs inte om användningen och ändamålet med vaccinationsintyget. Personen kan själv bestämma om användningen och ändamålet.

Det elektroniska vaccinationsintyget ska vara avgiftsfritt.

Eftersom alla inte använder eller har möjlighet att använda Kanta-tjänsten, ska man om man så önskar kunna få vaccinationsintyget även i pappersform från den instans som gett vaccinet. Redan nu får man ett vaccinationsintyg i pappersform om man så önskar, om man begär det av den instans som gett vaccinationen.

Förordningen medför inga nya skyldigheter för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordningen som preciserar klientuppgiftslagen medför inte några nya skyldigheter för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utöver de skyldigheter som redan nu föreskrivs i lagen.

För att det digitala vaccinationsintyget ska kunna tas i bruk måste man först säkerställa att vaccinationsuppgifterna lagras i Kanta-tjänsten på ett heltäckande och korrekt sätt. För att det ska vara möjligt måste man göra ändringar i en stor del av de patientdatasystem som används eller ta i bruk en skild applikation för lagringen av vaccinationsuppgifter och ansluta den till Kanta-tjänsterna. 

Utlåtanden om förordningen kan lämnas fram till den 9 april 2021

Utlåtanden om förordningen kan lämnas 19.3.2021–9.4.2021. 

Målet är att förordningen som preciserar klientuppgiftslagen ska träda i kraft den 1 maj 2021 och att det tekniska genomförandet av det elektroniska coronavaccinationsintyget ska vara klart i maj 2021.

Ytterligare information

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected] (förordningen som preciserar klientuppgiftslagen)
Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (allmänna frågor)

Tillbaka till toppen