Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Fpa informerar
Finlands coronavaccinationsintyg följer EU:s modell

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2021 9.07 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 10.59
Pressmeddelande 67/2021

Det elektroniska coronavaccinationsintyg som utvecklas för Finland och som ska fås via Kanta-tjänsten har planerats enligt EU:s modell.

Onsdagen den 17 mars informerade Europeiska kommissionen om hur utarbetandet av det så kallade gröna intyget (digital Green Certificate), dvs. EU:s gemensamma coronaintyg, framskrider. Kommissionen föreslår att det elektroniska intyget ska innehålla de uppgifter som intygar att en person har fått coronavaccinet eller genomgått sjukdomen eller nyligen fått ett negativt coronatestresultat. 

Det finländska coronavaccinationsintyg som ska fås via Kanta-tjänsten ska innehålla samma uppgifter som det gemensamma coronaintyg som planerats av EU. I Finland tas de elektroniska intygen i bruk stegvis så att man i Kanta-tjänsten under den första fasen tar i bruk intyget över coronavaccinationen. Senare kan medborgare via Kanta-tjänsten få ett intyg också över ett negativt testresultat eller över att man genomgått coronasjukdomen.

I det intyg som planerats av Europeiska kommissionen finns det en QR-kod, och intyget kan skrivas ut på papper. 

Finlands vaccinationsintyg kan innehålla digital vaccinationsinformation, en QR-kod eller en kombination av dessa, som kan ses i Kanta-tjänsten via telefonen. Intyget kan skrivas ut på papper. Med QR-koden kan man kontrollera att intyget är äkta.

Via Kanta-tjänsten ska man få intyg också över andra vaccinationer och undersökningar

Enligt EU-kommissionens förslag ska det elektroniska coronaintyget vara ett temporärt intyg. Det ska användas tills Världshälsoorganisationen WHO meddelar att coronapandemin är slut. 

Finlands mål är att det i fortsättningen ska vara möjligt att få intyg via Kanta-tjänsten också över andra vaccinationer än bara coronavaccinationen, och också över till exempel laboratorieprover och andra undersökningar. Funktionerna och intygen i Kanta-tjänsterna kan på det sättet utnyttjas också efter coronapandemin. De nya Kanta-funktionerna kommer alltså att vara permanenta. 

Uppgifterna i vaccinationsintyget baserar sig på tillgängliga patientuppgifter och de uppgifter som finns i Kanta-tjänsterna. 

De exakta användningsändamålen ännu oklara

Man har varken i EU eller i Finland ännu fastställt de situationer eller ändamål där coronaintyg ska krävas. EU strävar efter att inte äventyra medborgarnas fria rörlighet. Bland annat Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) anser att intyget endast ska användas för medicinska ändamål. Dessutom sätter vissa internationella hälsobestämmelser gränser för när man kan kräva hälsointyg av resenärer. 

Enligt kommissionen kan EU:s gemensamma coronaintyg, dvs. det gröna intyget, tas i bruk i juni.  Även Kanta-tjänstens elektroniska coronavaccinationsintyg ska tas i bruk senast då. De ändringar som behövs göras i de system med patientuppgifter som används inom hälso- och sjukvården ska göras under våren så att alla de uppgifter som behövs för vaccinationsintyget överförs till Kanta-tjänsten. Dessutom måste den preciserande förordning som bygger på klientuppgiftslagen bli klar och utfärdas före det för att intygen över alla vaccinationer och över laboraoriesvar ska kunna fås automatiskt via de egna Kanta-sidorna. 

Vaccinationsuppgifterna överförs till Kanta-tjänsten stegvis 

I Kanta-tjänsten finns nu en egen plats för vaccinationsuppgifterna där medborgarnas vaccinationsuppgifter syns allt efter som hälso- och sjukvården gör ändringarna i registreringen av uppgifter. För att kunna se uppgifterna krävs det ändringar också i Kanta-tjänsterna. För närvarande innehåller vaccinationsdelen i Kanta-tjänsten inte uppgifter om alla vaccinationer. 

Coronavaccinationsintyget kan inte tas i bruk innan alla de uppgifter som behövs för detta finns i medborgarnas egna Kanta-sidor. Även om vaccinationen syns i Kanta-tjänsten kan det saknas sådana uppgifter som behövs för att använda coronavaccinationsintyget. 

Ytterligare information:

Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]  
Paula Tiittala, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (vaccinationsintygets användningsändamål)
Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna, THL, [email protected] 
Marina Lindgren, direktör för informationstjänsterna, Fpa, [email protected] (frågor om Kanta-tjänsten)

Tillbaka till toppen