Hoppa till innehåll
Media

Ändring i 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar - till exempel alla gruppmotionsutrymmen kan tillfälligt stängas helt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 13.50 | Publicerad på svenska 11.3.2021 kl. 14.11
Pressmeddelande 59/2021

Regeringen förtydligar den bestämmelse i temporära 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som gör det möjligt att stänga de utrymmen som avses i lagen på grund av covid-19-epidemin. Lagen preciseras för att tillämpningen ska vara så tydlig som möjlig och motsvara lagens syfte.  

Dessutom utvidgas tillämpningsområdet så att regleringen även gäller de utrymmen som normalt används för under 10 personer (inomhuslokaler) eller för under 50 personer (utomhus). 

Sådana utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedda för kunder och deltagare kan i samhällsspridningsfasen stängas av kommunen eller regionförvaltningsverket för två veckor. 

I den gällande lagen om smittsamma sjukdomar förtecknas de lokaler som nedstängningsbeslutet kan gälla. Till dem hör utrymmen för motion och idrott samt konditionssalar, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar, dansställen och utrymmen som används för körsång och amatörteater, nöjes- och temaparker, inomhuslekparker och inomhuslekplatser samt allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Eftersom hänvisningarna till begränsningarna av personantal ska strykas, ska bestämmelsen om nedstängningen tillämpas också på till exempel små yogasalar och små utrymmen för kontaktsportgrenar.   

Möjligheten att förbjuda kunder eller deltagare tillträde till ett utrymme gäller de utrymmen där det finns en särskild risk för betydande smittkedjor.

Vid arbets- och näringsministeriet bereds ett förslag som gäller att näringsidkare ska få ersättning via systemet för kostnadsstöd för ekonomiska förluster till följd av stängningen av kundutrymmen.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2021.

Ytterligare information

Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Kirsi Ruuhonen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen