Hoppa till innehåll
Media

Vem får det internationella jämställdhetspriset 2021 – föreslå pristagare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2021 8.30 | Publicerad på svenska 10.3.2021 kl. 8.31
Pressmeddelande 50/2021
Lämna förslagen till pristagare på igep.fi

Det internationella jämställdhetspriset (International Gender Equality Prize) delas ut för tredje gången i slutet av år 2021. Vi ber nu om förslag till pristagare. Vem som helst kan lämna ett förslag.

Priset tilldelas en privatperson eller aktör som har främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som har internationell betydelse. Den som belönats med priset på 300 000 euro ska använda priset för verksamhet som stärker jämställdheten mellan könen.

”Finland är en föregångare när det gäller jämställdhet mellan könen och ett av de ledande länderna i världen i fråga om jämställdhet. Ett målmedvetet arbete för att stärka jämställdheten mellan könen är ytterst viktigt. Med hjälp av jämställdhetspriset vill vi stödja den internationella diskussionen om jämställdhet och visa att Finland genom sitt exempel kan skapa hållbar välfärd och stärka demokratin”, säger Finlands jämställdhetsminister Thomas Blomqvist.

Pristagaren utses av en internationell priskommitté. I priskommittén 2021 ingår riksdagsledamot Eva Biaudet (ordförande), Melanne Verveer, som är Förenta staternas tidigare ambassadör och direktör för Georgetown Institute for Women, Peace and Security vid universitetet i Georgetown, Dean Peacock, som hör till grundarna av den sydafrikanska frivilligorganisationen Sonke Gender Justice, finansminister Matti Vanhanen och riksdagsledamot Bella Forsgrén.

Finlands regering inrättade priset år 2017

Priset inrättades för att hedra Finlands 100 år av självständighet. Den första pristagaren var Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som genom sitt livsverk har blivit en av världens mest inflytelserika personer och en förebild för många kvinnor och flickor. Merkel donerade prissumman till en nigeriansk frivilligorganisation för kvinnors och barns rättigheter, som med prispengarna inrättade ett skyddshem för offer för familjevåld i Nigers huvudstad Niamey.

År 2019 tilldelades priset Equality Now, som under sin 27-åriga verksamhet har arbetat verkningsfullt för kvinnors rättigheter i hela världen. Organisationen vill bland annat ändra könsnormerna både nationellt och internationellt samt omarbeta diskriminerande lagar och praxis.

”Vi hoppas att vi får så många och mångsidiga förslag som möjligt till mottagare av nästa jämställdhetspris. Priset är internationellt, så vi väntar på förslag från olika håll i världen”, säger minister Blomqvist uppmuntrande.

Förslag till pristagare kan lämnas in på en blankett som finns på prisets egen webbplats fram till den 16 maj 2021 på adressen

 Förslagen ska lämnas in på engelska.

Det internationella jämställdhetspriset delas ut vartannat år. Prisgalan för 2021 hålls i Tammerforshuset i Tammerfors. Galan ordnas i samarbete med Tammerfors stad. 

Länkar

Ytterligare information:

Sami Siltanen, projektkoordinator, avdelningen för arbete och jämställdhet, jämställdhetsenheten, tel.  050 911 7397, förnamn.ef[email protected]

Tillbaka till toppen