Hoppa till innehåll
Media

Utbildning av samordnare för arbetsförmågan inleds vid yrkeshögskolor 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 10.40 | Publicerad på svenska 12.3.2021 kl. 10.24
Pressmeddelande

Utbildningen av samordnare för arbetsförmågan inleds vid åtta yrkeshögskolor hösten 2021. I och med reformen blir utbildningen allt bättre tillgänglig för både studerande och yrkesutbildade personer som arbetar inom stöd för arbetsförmågan.

Utbildningen av samordnare för arbetsförmågan inleds av yrkeshögskolan Metropolia, yrkeshögskolorna i Jyväskylä, Tammerfors, Satakunta, Uleåborg och Lappland samt yrkeshögskolorna Savonia och Karelia. 

Yrkeshögskolorna erbjuder utbildning av samordnare för arbetsförmågan som en del av den yrkesinriktade fortbildningen eller som en del av yrkeshögskoleexamina. I utbildningen utnyttjas webbstudier och digitala verktyg.

Vad gör en samordnare för arbetsförmågan?

En samordnare för arbetsförmågan ger information och vägledning i frågor som gäller sysselsättning och fortsatt deltagande i arbetslivet. 

Samordnarna för arbetsförmågan arbetar till exempel inom arbets- och näringstjänster, hälso- och sjukvård, socialservice, företagshälsovård, organisationer och läroanstalter.

Tillgången till utbildning av samordnare för arbetsförmågan har förbättrats som en del av programmet för arbetsförmåga som ingår i regeringsprogrammet och som social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet ansvarar för. Arbetshälsoinstitutet ansvarar för att stärka yrkeskompetensen hos de yrkesutbildade personerna inom programmet.

Som ny utbildning har man inlett Stöd för arbetsförmågan -utbildningen, som nästa år avgiftsfritt blir tillgänglig för alla. I programmet för arbetsförmåga utvecklas också utbildningen för utbildare av samordnare för arbetsförmågan.

Samordnarna för arbetsförmågan utbildades tidigare som en del av regeringens projekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, och Stiftelsen för Rehabilitering ansvarade för utbildningen.

Ytterligare information

Jaana Vastamäki, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 468, [email protected]
Nina Nevala, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 734 4166, [email protected]
Satu Tuomimäki, lektor, Jyväskylä yrkeshögskola, tfn 050 521 2143, [email protected]

Tillbaka till toppen