Pressmeddelanden

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2019
SHM
Pressmeddelande 16.11.2018 13.24
Sjukförsäkringsavgifterna för 2019 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 15.11.2018 13.33
Regeringen ser över apoteksverksamheten stegvis
SHM
Pressmeddelande 2.11.2018 9.31
Ändringar av jämkade arbetslöshetsförmåner
SHM
Pressmeddelande 1.11.2018 13.14