Hoppa till innehåll
Media

Lagen om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt träder i kraft den 20 september

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.22 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 10.04
Pressmeddelande 214/2022

Republikens president har stadfäst lagen om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt. Lagen träder i kraft den 20 september 2022. Syftet med lagen är att förhindra att klienternas och patienternas liv äventyras eller att klienternas eller patienternas hälsa allvarligt äventyras på grund av att det inte finns tillräckligt med personal till följd av en arbetskonflikt. 

De medel som det föreskrivs om i lagen får tillämpas endast om övriga metoder inte förmår förhindra att klienters eller patienters liv äventyras eller klienters eller patienters hälsa allvarligt äventyras, och endast i den omfattning som är nödvändig i detta syfte. I första hand ska man alltid försöka omorganisera verksamheten eller hitta en lösning genom köpta tjänster eller förhandlingar.

Syftet med lagen är inte att hindra arbetskonflikter. De medel som föreskrivs i lagen får aldrig användas för att bryta arbetskonflikten eller för att lösa problem som följer av sådan brist på arbetskraft som beror på något annat eller som följer av att de anvisade resurserna för arbetskraft är otillräckliga.

Före arbetsinställelser eller massuppsägningar bör man förhandla om tillräckligt skyddsarbete

Vad som avses med nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård anges i lagen. 

Arbetstagarorganisationerna är skyldiga att i samarbete med kommunen eller samkommunen se till att arbetsgivaren trots arbetsinställelsen eller massuppsägningen har en sådan mängd för uppgifterna lämplig personal att arbetsgivaren klarar av att säkerställa nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under arbetskonflikten.

Arbetsgivarorganisationen får inte inleda en arbetsinställelse eller massuppsägning innan den har förhandlat med kommunen eller samkommunen om den mängd personal som är nödvändig.

Regionförvaltningsverket kan för viss tid vid hot om vite skjuta upp eller avbryta en arbetskonflikt om verket bedömer att klienters eller patienters liv äventyras eller deras hälsa allvarligt äventyras på grund av arbetskonflikten. I fråga om en och samma arbetskonflikt får det fattas högst fyra beslut om att skjuta upp eller avbryta verkställandet av arbetskonflikten. 

De medel som gäller fackorganisationerna är primära i förhållande till de medel som gäller enskilda arbetstagare

Om de skyldigheter som påförs arbetstagarorganisationerna inte är tillräckliga för att trygga nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under arbetskonflikten, kan arbetsgivaren använda de medel som gäller enskilda arbetstagare.

Lagen innehåller bestämmelser om klient- och patientsäkerhetsarbetet, om ändring av arbetsuppgifter och arbetsställe och om avvikelse från bestämmelserna om arbetstid och semester. Ett förordnande till klient- eller patientsäkerhetsarbete kräver alltid ett beslut av regionförvaltningsverket. 

Medel som direkt berör en enskild arbetstagare får inte användas om de är oskäliga med tanke på arbetstagarens personliga situation. Dessutom finns det vissa andra faktorer som tryggar arbetstagarens rättigheter vid användning av medel som gäller enskilda arbetstagare.

Lagen gäller till den 31 januari 2023. Lagen får inte tillämpas efter att arbetskonflikten är slut.  

Mer information

Eveliina Pöyhönen, avdelningschef
Laura Lindeberg, specialmedarbetare
[email protected] 

Tillbaka till toppen