Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår samma nivå som 2022 för nivån på det totala beloppet av arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2023 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.59
Pressmeddelande 210/2022

Enligt förslaget ska löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie vara 1,50 procent av lönen. I arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås en separat höjning på 0,03 procentenheter för att kunna finansiera det ändringsskydd som träder i kraft år 2023. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås således uppgå till 0,52 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 251 500 euro. För den överstigande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 2,06 procent.

Det föreslås att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag ska vara 0,75 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,52 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk ska vara 0,52 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 251 500 euro. För den överstigande delen av lönen föreslås premien vara 1,22 procent.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås vara 0,52 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 251 500 euro. För den överstigande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 1,52 procent.

Gränsbeloppen för lönesummorna i fråga om självriskpremien föreslås bli ändrade så, att full självriskpremie tas ut av företag vars lönesumma är minst 36 024 000 euro. Självriskpremien ska inte tas ut av företag vars lönebelopp är lägre än eller högst 2 251 500 euro. 

Det föreslås att de gränsbelopp för lönesummorna som gäller skyldigheten att betala omställningsskyddspremie ska justeras så att de motsvarar lönekoefficienten för år 2022. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs kalenderårsvis.

Mer information

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 0295 163 180, [email protected]

Tillbaka till toppen