Hoppa till innehåll
Media

Ny nationell barnstrategienhet i Finland

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2022 15.09 | Publicerad på svenska 5.9.2022 kl. 13.36
Pressmeddelande

Det inrättas en nationell barnstrategienhet med syftet att främja ett barn- och familjevänligt samhälle som respekterar barnets rättigheter och att samordna genomförandet av de centrala riktlinjerna för barnstrategin.

Den 1 september 2022 bestämde regeringen att anvisa 0,5 miljoner euro för genomförandet av funktionen Nationell barnstrategi. Genom anslaget säkerställer man att arbetet med barnstrategin kan fortsätta under följande regeringsperioder.   

Den nya barnstrategienheten ska främja genomförandet av barnstrategin genom förvaltningsövergripande åtgärdsplaner. Enhetens centrala uppgifter är att samordna arbetet i nätverket för barnets rättigheter, säkerställa den parlamentariska anknytningen, genomföra, övervaka och rapportera om barnstrategin och att samordna och övervaka den europeiska barngarantin. Dessutom ska enheten stärka och främja insamlingen av data om barn, unga och familjer, utbildningen om barns rättigheter och delaktighet, bedömningen av konsekvenser för barn samt barnbudgeteringen och barns delaktighet. 

Funktionen ska skötas av social- och hälsovårdsministeriet.  

”Det är viktigt att barnets rättigheter beaktas på alla områden i samhället. Vid den nya barnstrategienheten ska man arbeta förvaltningsövergripande och i nära samarbete med olika organisationer och det civila samhället”, säger familje- och omsorgsminister Aki Lindén.   

”Att finansieringen fastställts och att enheten kan inrättas är ytterst viktigt med tanke på barnstrategis kontinuitet. Detta gör det möjligt att fortsätta arbetet för den nationella barnstrategin också under följande regeringsperioder.  Att det finns resurser för en långsiktig verksamhet är avgörande för genomförandet av barnstrategin”, säger Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin. 

Målet för den nationella barnstrategin är ett Finland för alla barn - ett samhälle som är genuint barn- och familjevänligt och som respekterar barnets rättigheter. Strategin baserar sig på konventionerna om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Genomförandet av barnstrategin började i slutet av år 2021.  

Mer information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, [email protected], tfn 050 338 7576
Jenny Suominen, minister Lindéns specialmedarbetare, [email protected], tfn 0295 163 559

Tillbaka till toppen