Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ny tydligare lagstiftning om Strålsäkerhetscentralen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 13.37
Pressmeddelande 207/2022

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en totalreform av lagen om Strålsäkerhetscentralen (STUK). Syftet är att förtydliga bestämmelserna med tanke på den förändrade omvärlden. Den gällande lagen om Strålsäkerhetscentralen stiftades år 1983.

Det föreslås att bestämmelserna om STUK:s oberoende ställning ska ingå i lagen om Strålsäkerhetscentralen. STUK:s oberoende ställning baserar sig nu på grundlagen och de allmänna förvaltningslagarna, men nu vill man att centralens ställning ska skrivas in i den nya lagen separat. Den nya lagen föreslås med anledning av genomförandet av EU:s direktiv om kärnsäkerhet och strålsäkerhet.  

Även de av centralens uppgifter som det förut föreskrivits om genom förordning ska ingå i lagen, och det görs också några lagtekniska ändringar. En ny uppgift som föreslås i den nya lagen gäller att STUK ska bedöma den nationella beredskapen för nödsituationer med strålrisk och ge ut anvisningar om beredskapen. STUK har redan gjort detta länge, så de förfaranden som ska införas i lagen är inte nya i praktiken.  

STUK tar ut årliga skattemässiga tillsynsavgifter hos verksamhetsutövarna. I avgifterna föreslås nu en måttlig höjning på grund av att kostnadsnivån har stigit. Den föreslagna höjningen baserar sig på STUK:s bokslut och kostnadsredovisning för 2019–2021 och på uppskattningen av de kostnader som tillsynen föranleder 2022–2025.

Lagförslaget var på remiss 9.7.2021−27.8.2021, och den nya lagen avses träda i kraft den 15 november 2022. Höjningen av tillsynsavgifterna träder dock i kraft först den 1 januari 2023.  

Mer information:

Helena Korpinen, regeringssekreterare, [email protected], tfn 0295 163 317
 

Tillbaka till toppen