Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar på grund av social- och hälsovårdsreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 13.44
Pressmeddelande 217/2022

Den 22 september överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsreformen förutsätter att lagen om smittsamma sjukdomar ändras så att lagen motsvarar de nya välfärdsområdenas verksamhet och organiseringsansvar.

Vid årsskiftet övergår uppgifterna med bekämpningen av smittsamma sjukdomar från kommunerna och sjukvårdsdistrikten till de nya välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.  I propositionen föreslås inga ändringar av lagstiftningens innehåll, med undantag för några nödvändiga ändringar som följer av social- och hälsovårdsreformen. I lagen görs också några tekniska ändringar. Avsikten är att det senare ska beredas en mer omfattande reform av innehållet i lagen om smittsamma sjukdomar. 

Ytterligare information

Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, [email protected] 

Mervi Lukkarinen, specialsakkunnig, [email protected]
 

Tillbaka till toppen