Hoppa till innehåll
Media

201/2022
Förordningsändring gällande användningsavgifter för Kantatjänsterna på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2022 16.08
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om ändringarna i den förordning som gäller användningsavgifter för Kantatjänsterna. Användningsavgifter tas ut hos tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården och hos apotek.

Användningsavgifternas belopp förblir oförändrade, det vill säga på 2022 års nivå. I förordningen behöver dock göras vissa ändringar, till exempel innehållsmässiga preciseringar, i och med att ansvaret för att ordna social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Dessutom ska det föreskrivas om hur användningsavgiften fördelas i landskapet Nyland mellan välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 28.9.2022. Utlåtandena kommer att beaktas vid den slutliga bearbetningen av förordningen. Utlåtandena är offentliga.

Skriftliga utlåtanden kan också skickas till adressen [email protected] Ange diarienummer VN/11325/2022 i meddelandet.

Ytterligare information:

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702, [email protected]
Outi Äyräs-Blumberg, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 260, [email protected]

Tillbaka till toppen