Hoppa till innehåll
Media

Hälsoministrarna diskuterar vaccinationer och cancer och hälsokonsekvenserna av kriget i Ukraina

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2022 15.27
Pressmeddelande 197/2022

EU:s hälsoministrar samlas för ett informellt möte i Prag den 7 september 2022. Under mötet ska man diskutera vaccinationer och genomförandet av EU:s program mot cancer samt hälsokonsekvenserna av kriget i Ukraina.

”Hälsosektorn har en viktig roll när det gäller att hjälpa Ukraina. Via EU:s civilskyddsmekanism deltar Finland i evakueringen och vid behov också i vården av skadade och sjuka människor. 

Det är viktigt att vi också stöder de ukrainska flyktingarnas psykiska hälsa. För de flyktingar som kommer till Finland ordnas krishjälp, och finländska mentalvårdsexperter har samlat informationsmaterial på ukrainska på Institutet för hälsa och välfärds webbplats i syfte att stödja flyktingarna i deras svåra situation. Då informationen finns på webben kan den också nå människor i Ukraina och andra länder utanför Finland”, säger familje- och omsorgsminister Aki Lindén

Under det informella ministermötet fattas inga beslut, men de diskussioner som förs där väger tungt inom EU. 

Efter det informella ministermötet kommer även HERA:s ledningsgrupp att hålla ett möte på ministernivå. Mötets tema är vaccinationsavtalens framtid. HERA är den EU-myndighet som ansvarar för beredskapen och insatserna vid hälsokriser. 

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén representerar Finland vid båda mötena. 

Ytterligare information:

Pasi Korhonen, direktör för internationella ärenden, tfn 0295163175, [email protected]

Taneli Puumalainen, avdelningschef, tfn 0295163280, [email protected]

Tillbaka till toppen