Hoppa till innehåll
Media

Ersättningen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård förenhetligas  

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 13.59
Pressmeddelande 205/2022

Regeringen förslår ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Den viktigaste ändringen gäller att ändra ersättningsmodellen så att den stämmer överens med patientrörlighetsdirektivet.

Enligt den gällande lagen har patienter rätt att få FPA-ersättning enligt sjukförsäkringslagen för kostnader för vård, läkemedel och resor om de söker sig till icke-brådskande vård inom EU eller i ett EES-land eller i Schweiz med stöd av patientrörlighetsdirektivet. Patienter som insjuknar plötsligt eller som har förhandstillstånd har rätt att få en ersättning som bestäms enligt kostnaden och kundavgiften för motsvarande vård i patientens egen hemkommun.

I fortsättningen ska ersättningsmodellen vara nästan densamma oberoende av om patienten uppsöker icke-brådskande vård eller insjuknar plötsligt, och oberoende av om patienten har förhandstillstånd. 

Kostnaderna ersätts högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för samma eller motsvarande vård i personens välfärdsområde, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen. Ersättningen kan dock inte vara högre än de kostnader för hälso- och sjukvård som personen faktiskt betalat. För personen återstår alltid att betala den kundavgift som tas ut för samma eller motsvarande vård hos patienter i Finland. Resekostnader och läkemedel ska ersättas som förut med stöd av sjukförsäkringslagen. 

För att få ersättning krävs det att vården bedömts vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig. Dessutom krävs det att den tjänst som personen fått utomlands kan anses höra till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. När en person uppsöker icke-brådskande vård krävs det också remiss ifall remiss skulle krävas enligt lagen också inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

I princip beviljas ersättning enligt patientrörlighetsdirektivet för sådana situationer och tjänster som välfärdsområdet, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen enligt den nationella lagen också annars skulle måsta ordna för patienten.

Rätten att få ersättning gäller vård som ges i EU, EES-stater, Schweiz och Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland.

Syftet med ändringen är att modellen för ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska motsvara den nya lagstiftningen efter totalreformen av social- och hälsovården. Samtidigt är avsikten också att beakta de ställningstaganden som Europeiska kommissionen meddelat Finland i fråga om den nuvarande ersättningsmodellens överensstämmelse med patientrörlighetsdirektivet.

Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information

Marika Lahtivirta, jurist [email protected]
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 

Tillbaka till toppen