Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdspersonalens åtkomsträttigheter till kunduppgifter har preciserats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 9.33
Pressmeddelande 209/2022

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning där det föreskrivs om den yrkesutbildade social- och hälsovårdspersonalens åtkomsträttigheter till kunduppgifter. Den nya förordningen träder i kraft den 30 juni 2023.

Förordningen baserar sig på lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen). Åtkomsträttigheterna till kunduppgifter ska i enlighet med 15 § i kunduppgiftslagen grunda sig på de arbetsuppgifter som en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården eller någon annan som behandlar klient- och patientuppgifter sköter och de tjänster som denna person tillhandahåller, så att personen har åtkomsträtt endast till de nödvändiga kunduppgifter som han eller hon behöver i sina arbetsuppgifter och beträffande vilka han eller hon har rätt att få uppgifter. 

Enligt 15 § 2 mom. i kunduppgiftslagen utfärdas det genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet bestämmelser om vilka uppgifter yrkesutbildade personer och andra personer som behandlar kunduppgifter får använda på grund av sina arbetsuppgifter och de tjänster som de tillhandahåller.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder en handbok om hur lagen ska tillämpas i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd för att stödja genomförandet av förordningen.  Handboken publiceras senare i höst.  Som stöd för förordningen ordnas också ett webbinarium där man går igenom innehållet i förordningen om åtkomsträttigheterna. Datumet och mer information om webbinariet publiceras senare.   

Mer information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 702, [email protected]
Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 02951 63453, [email protected]

Tillbaka till toppen