Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i jämkningen av utkomstskyddet för arbetslösa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.59
Pressmeddelande 211/2022

Syftet med propositionen är att främja partiell sysselsättning och mottagande av kortvarigt arbete och att förtydliga den jämkning av arbetslöshetsförmånen som görs enligt utbetalningsprincipen. Propositionen var på remiss 16.6.-5.8.2022.

Det föreslås att man ska ha rätt att få jämkad arbetslöshetsförmån om det på basis av arbetets art och omständigheter kan konstateras att arbetstiden inte överstiger gränsen för heltidsarbete. Förfarandet med avvikande bedömning av arbetstiden är nu etablerad praxis, och i och med ändringen tas det in i lagen. Det är fråga om de situationer där man kan påvisa att arbetstiden är partiell trots att lönen inte baserar sig på arbetstiden.  

Det föreslås att den särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen ska slopas för gott. Bestämmelserna om den särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har inte tillämpats under covid-19-pandemin sedan våren 2020. Ändringarna gäller temporärt till utgången av år 2022, men nu föreslås det att lag om utkomstskydd för arbetslösa ska ändras permanent. 

Regeringen förslår också preciseringar av bestämmelserna om jämkning enligt utbetalningsprincipen när det gäller arbetsinkomst som betalats för en längre intjänandeperiod än en månad och perioden med arbetstidsgranskning när personens arbetstid per dag har förkortats till exempel på grund av permittering.   

Ytterligare information:

Eeva Vartio, regeringssekreterare, [email protected]

Tillbaka till toppen