Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

EU:s covidintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

SHM
Pressmeddelande 17.6.2021 9.49

Coronamutationer har konstaterats också i Finland

SHM
Pressmeddelande 28.12.2020 14.35