Hoppa till innehåll
Media

Ministerierna granskade giltigheten för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete – grunderna för giltigheten fortfarande starka

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2020 15.10 | Publicerad på svenska 23.12.2020 kl. 15.43
Pressmeddelande 317/2020

Statsrådet utfärdade den 23 oktober 2020 en riksomfattande rekommendation om distansarbete som gäller tills vidare. Ministerierna skulle bedöma grunderna för rekommendationens giltighet före utgången av året.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har gjort bedömningen utgående från hur det epidemiologiska läget utvecklats och på basis av hur rekommendationen om distansarbete fungerar och vilka konsekvenser den har. 

Sedan mitten av oktober har epidemiläget försämrats på ett betydande sätt både i regionerna och på riksnivå. Rekommendationen om distansarbete har följts i stor utsträckning och den bedöms ha minskat på närkontakterna i arbetet och i kollektivtrafiken.

I undersökningar har det konstaterats att distansarbete som pågått under en lång tid ökar känslan av att arbetet är belastande, även om distansarbetet i huvudsak upplevs som positivt. Å andra sidan finns det också många arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans. I fråga om dessa har myndigheterna betonat arbetsgivarens ansvar för att främja arbetsarrangemang som minskar antalet närkontakter och andra riskfaktorer på arbetsplatserna.

Ministerierna konstaterar att det epidemiologiska läget fortfarande är mycket allvarligt och att smittan sprids bland befolkningen i hela landet. Genom en riksomfattande rekommendation om distansarbete kan man stödja en dämpning av epidemins spridning. Rekommendationen om distansarbete har i sig inte observerats ha några betydande negativa konsekvenser för situationen. Med stöd av det som anförts ovan bedömer social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet att det fortfarande finns starka grunder för att förlänga giltigheten för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete i sin nuvarande form.

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete fortsätter att gälla tills vidare på basis av statsrådets beslut av den 23 oktober 2020 och grunderna för en förlängning av giltighetstiden ses över senast den 30 juni 2021.

Ytterligare information

Juha Sarkio, överdirektör, [email protected]                                                                  
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, [email protected]                                      
Jaska Siikavirta, [email protected]

Tillbaka till toppen