Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och HUS informerar
Coronamutationer har konstaterats också i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2020 14.35 | Publicerad på svenska 31.12.2020 kl. 9.37
Pressmeddelande

Laboratorierna vid HUSLAB och Helsingfors universitet har tillsammans konstaterat att tre resenärer som återvänt till Finland har smittats av muterade coronaviruset. Coronamutationen som spridit sig i Storbritannien den senaste tiden har konstaterats hos två personer och den nya sydafrikanska mutationen har påträffats hos en person. De smittade är i gott skick och har vårdats i isolation. De personer som eventuellt har utsatts för smitta har hänvisats till provtagning och försatts i karantän. De smittade personerna befinner sig inom flera specialupptagningsområden i Södra Finland. Specialupptagningsområdena eller sjukvårdsdistrikten ger inte mer information om fallen för att skydda de smittade personernas identitet. 

De positiva coronavirusproverna har undersökts i laboratorier vid HUSLAB och Helsingfors universitet. Antalet prover som sändes till ytterligare undersökningar uppgick till 76, och sekvenseringen av cirka 50 av dessa virusprover har hittills färdigställts.
  
Sjukdomsfall som orsakats av det muterade coronaviruset, som eventuellt sprider sig snabbare än tidigare, har förutom i Storbritannien och Sydafrika också konstaterats i flera andra europeiska länder. Enligt Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) finns det fortfarande lite information om egenskaperna hos den nya varianten av covid-19 (VUI-202012/01). Det finns misstankar om att den här virusvarianten kan spridas effektivare än tidigare. Det finns dock inga belägg för att den nya virusvarianten skulle orsaka allvarligare infektioner eller öka antalet dödsfall. Enligt vad man vet idag fungerar de coronavirusvacciner som nu används också för de nya virusformerna. 

Personer som anlänt från Storbritannien och Sydafrika uppmanas att gå och testa sig och försätts i karantän

På rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd avbröt Transport- och kommunikationsverket Traficom den 20 december passagerarflygtrafiken från Storbritannien till Finland för två veckor. I enlighet med Institutet för hälsa och välfärds anvisning har alla som kommit till Finland från Storbritannien den 7 december eller senare uppmanats att söka sig till coronavirustester, även om de inte har några symtom som tyder på coronavirussmitta. Anvisningen har nu utvidgats till att gälla också dem som anlänt från Sydafrika den 7 december eller därefter. De sjukdomsfall som nu konstaterats har upptäckts hos personer som anlänt till Finland den 18–19 december 2020.
  
Personer som reser till Finland från Storbritannien eller Sydafrika blir vid gränsövergångsställena uppmanade att söka sig till coronavirustester och de försätts i karantän. ”Institutet för hälsa och välfärd, myndigheterna för smittsamma sjukdomar i Vanda och HUS har effektiviserat testningen av personer som anländer till Finland från utlandet. Målet är att identifiera eventuella muterade virusstammar och förhindra att de sprids”, konstaterar forskningsprofessor Hannu Kiviranta.
  
Samma skyddsåtgärder gäller för nya virusvarianter som för andra former av virus: det är fortsatt viktigt med säkerhetsavstånd, hand- och hosthygien och användning av munskydd. Om symtom uppstår ska man snabbt gå och testa sig.
  
Det muterade coronaviruset är temat för den coronapresskonferens som ordnas av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd på tisdagen kl. 12.

Ytterligare information:  

Hannu Kiviranta (gränsåtgärder), Institutet för hälsa och välfärd, forskningsprofessor, [email protected]
Niina Ikonen (muterade viruset), Institutet för hälsa och välfärd, specialsakkunnig, [email protected]
Taneli Puumalainen (epidemiläget), Institutet för hälsa och välfärd, överläkare, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, social- och hälsovårdsministeriet, strategidirektör, [email protected]
Pasi Pohjola, social- och hälsovårdsministeriet, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen