Hoppa till innehåll
Media

FPA-ersättningen för coronavirusundersökning höjs till 100 euro 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 13.44
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19. Enligt förordningen ska ersättningstaxan för PCR-undersökning vara 100 euro. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till utgången av 2021. 

Folkpensionsanstalten kan betala den föreskrivna ersättningen som direktersättning till serviceproducenten också när självriskandelen för undersökningen har betalats av den undersökta personens arbetsgivare. På det här sättet får arbetsgivarna  bättre möjligheter att erbjuda sina anställda coronatest. I och med att FPA-ersättningen höjs blir det också lättare för de som är sjukförsäkrade och som bor eller arbetar i Finland att välja en tjänsteproducent inom den privata hälso- och sjukvården i stället för den offentliga hälso- och sjukvården.

För andra coronavirusundersökningar än PCR-undersökningar används de ersättningstaxor som fastställts av Folkpensionsanstalten.  

Ytterligare information: 


Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224

Tillbaka till toppen