Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet ger regionförvaltningsverken anvisningar om att stänga läroanstalterna och förbjuda offentliga tillställningar för fler än 10 personer

Social- och hälsovårdsministeriet
17.3.2020 11.37 | Publicerad på svenska 17.3.2020 kl. 15.24
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar regionförvaltningsverken att vidta åtgärder för att stänga läroanstalterna och förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 10 personer. Syftet med åtgärderna är att begränsa den epidemi som orsakas av det nya coronaviruset.

Risken att smittas av coronaviruset har ökat i hela Europa och i resten av världen. Även i Finland kommer det sannolikt inom en nära framtid att uppstå smitta vars smittkedjor inte längre går att spåra, och risken för smitta ökar i läroanstalterna. Samtidigt ökar risken för smitta överallt i samhället, i grannskapet, på arbetsplatserna och i färdmedlen.

Regeringen har gett en rekommendation om att skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i samband med dem fortsätter.

Vidare rekommenderar regeringen att offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.
Därför har social- och hälsovårdsministeriet uppmanat regionförvaltningsverken att stänga läroanstalterna inom sitt område i enlighet med de restriktioner som anges i regeringens rekommendation samt att förbjuda offentliga tillställningar för över 10 personer under tiden 18.3 -13.4.2020. Beslutet fattas av regionförvaltningsverken.

Mer information:

Jaska Siikavirka, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 16 3394
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 16 3382
Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 040 518 4891 (frågor som gäller läroanstalter)

Tillbaka till toppen