Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar 
Coronavirusfallen minskade vid årsskiftet, men antalet smittfall är fortfarande högt 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2021 17.22 | Publicerad på svenska 7.1.2021 kl. 9.47
Pressmeddelande

Epidemiläget i hela landet försämrades i snabb takt efter mitten av november, men i slutet av december minskade antalet rapporterade nya smittfall. Under tiden 30.11 - 20.12.2020 (veckorna 49-51) rapporterades det cirka 2 300 - 3 000 fall per vecka, medan antalet smittfall under de följande två veckorna uppgick till cirka 1650 per vecka.  

Minskningen av de nya fallen under veckorna 52-53 kan förklaras av flera faktorer. Antalet fall per vecka har gått neråt från och med början av december, och den positiva utvecklingen är möjligtvis ett resultat av rekommendationerna och begränsningarna.

En annan förklarande faktor kan vara att färre människor har gått och testat sig. Det togs betydligt färre tester under veckorna 52-53 än i början av december. Vecka 52 togs det över 90 000 tester, och under vecka 53 över 68 000 tester, vilket är bara cirka hälften av antalet tester som togs vecka 51. Vecka 51 togs det över 123 000 tester.  

För att kunna bromsa smittspridningen krävs det att alla går och testar sig med låg tröskel vid minsta symtom på coronavirussmitta.     

Det konstateras fortfarande ett stort antal coronavirusfall på alla håll i Finland. Hur stort antal coronafall som inte har upptäckts under helgerna och hur stort det egentliga antalet coronafall är kommer sannolikt att  kunna fastställas först efter en tid. Någral sjukvårdsdistrikt har redan nu, efter den lägesrapport om vecka 53 som publicerades i dag, rapporterat att smittfallen ökar.  

Den 5 januari 2021 vårdades sammanlagt 90 patienter inom den specialiserade sjukvården, 73 patienter inom avdelningsvården i primärvården och 25 patienter inom intensivvården. Antalet patienter som vårdas på bäddavdelningar har minskat jämfört med de två föregående veckorna. När det gäller antalet patienter på intensivvårdsavdelningarna har variationen varit liten under de senaste tre veckorna.  

För att kunna bedöma hur semestrarna under årsskiftet har inverkat på antalet smittfall och för att kunna bekämpa nya muterade coronavirus krävs det att man följer upp epidemiläget mycket noggrant och iakttar rekommendationerna och begränsningarna ytterst noga under de kommande veckorna och månaderna.  

Dagens uppföljningsrapport och de tidigare veckorapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Se också:

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)  
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller) 
Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (regionala rekommendationer och begränsningar) 

Tillbaka till toppen